Fundusze europejskie

1. Internacjonalizacja spółki Perfect Gym Solutions na rynkach Niemiec, Wielkiej Brytanii i Rosji

Cel projektu: rozwinięcie działalności eksportowej spółki Perfect Gym Solutions na rynku niemieckim, rosyjskim i rynku brytyjskim i kreowanie wizerunku firmy jako profesjonalnego oraz rzetelnego partnera biznesowego.

UE Logo UE Logo UE Logo

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 3.3.3.: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

Cel: Projekt mający na celu zagraniczną promocję e-usługi zarządzania klubem sportowym PerfectGym poprzez uczestnictwo w Działaniu Go To Brand, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Wartość projektu: 573 705,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi: 443 506,00 zł. Projekt realizowany w latach 2017 – 2019.

3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.3: Prace B+R Finansowane z Udziałem Funduszy Kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa

Cel: Projekt ma na celu zastosowanie metod uczenia maszynowego do predykcji retencji w klubach fitness. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa.
Wartość projektu: 1 000 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi: 800 000 zł. Projekt realizowany w latach 2019-2020.