Fundusze Europejskie

1. Internacjonalizacja spółki Perfect Gym Solutions na rynkach Niemiec, Wielkiej Brytanii i Rosji

Cel projektu: rozwinięcie działalności eksportowej spółki Perfect Gym Solutions na rynku niemieckim, rosyjskim i rynku brytyjskim i kreowanie wizerunku firmy jako profesjonalnego oraz rzetelnego partnera biznesowego.

Fundusze Europejskie - Rrogram Regionalny
Mazowsze - Serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego

 

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 3.3.3.: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

Cel: Zagraniczna promocja e-usługi zarządzania klubem sportowym PerfectGym poprzez uczestnictwo w Działaniu Go To Brand.

3. Przeprowadzenie prac rozwojowych nad stworzeniem prototypu technologii do tworzenia i projekcji gier VR rozgrywanych na urządzeniach do ćwiczeń aerobowych oraz w salach do zajęć grupowych w klubach fitness i siłowniach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych, które doprowadzą do stworzenia prototypu technologii do tworzenia i projekcji gier VR rozgrywanych w klubach fitness i siłowniach na urządzeniach do ćwiczeń aerobowych oraz w salach do zajęć grupowych. Wartość projektu: 9 967 656,66 zł, z czego dofinansowanie wynosi: 5 980 593,98 zł. Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2020.