Funktioner

Business Intelligence & Analytics

Med hjälp av maskininlärning kan Business Intelligence-modulen hitta korrelationer mellan medlemmarnas beteende och data för att skapa försäljningsutsikter, produktrekommendationer och försäljningsprognoser.

Förutspå försäljning

Business Intelligence osaa aiempien myyntitulosten perusteella ennustaa tulevia myyntilukuja, joita voit hyödyntää liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa.

Förutspå uppsägningar

Kerää tietoa jäsenkäyttäytymisestä arvioidaksesi yksittäisten jäsenten tai asiakasryhmien pysyvyys- ja vaihtuvuusasteita.

Förutspå närvaro

Baserat på tidigare medlemmarnas närvaro kan du få en uppskattning av hur många medlemmar som kommer att vara i gymmet vid en given tidpunkt.

Produkt rekommendationer

Identifiera korrelationer och mönster mellan inköpta produkter och medlemsbeteende för att skapa attraktiva kampanjer och öka medlemmarnas engagemang.

Detaljerad Drill Down

Analysera alla insamlade uppgifter för att se exakt vilka produkter eller medlemskap som ger mest inkomst.

Rekommendationer - klasser

Vet du inte vilka klasser som ska schemaläggas när? Business Intelligence-modulen kommer att rekommendera klassbyten utifrån medlemmens beteende, likheter och andra attribut för att öka närvaro och engagemang.

Smarta erbjudanden

Skicka automatiskt de mest lämpliga erbjudandenen till medlemmar.

Segmenterad data

Bryt ner dina data efter kön, klubb, åldersgrupp och tidsperiod för att se dina intäktsresultat över många olika kundsegment.

Business Intelligence & Analytics