Funkcjonalności

Analityka biznesowa

Korzystając z technologii uczenia maszynowego, moduł analityki biznesowej pomoże ci odkryć korelacje między zachowaniami członków i danymi w celu tworzenia prognoz sprzedaży oraz rekomendacji produktów.

Prognozy sprzedaży

Wykorzystując wyniki sprzedaży z przeszłości, moduł analityki biznesowej może prognozować przyszłe przychody, które możesz wykorzystać do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

Prognozy rezygnacji

Gromadź dane o zachowaniach członków, aby prognozować wskaźniki lojalności i rezygnacji poszczególnych klientów lub określonych grup.

Prognozy frekwencji

W oparciu o frekwencję członków i klientów w przeszłości możesz na bieżąco szacować, ile osób będzie przebywać na siłowni w danym momencie.

Rekomendacje produktów

Dostrzegaj korelacje i schematy pomiędzy zakupionymi produktami i zachowaniem klientów w celu tworzenia atrakcyjnych promocji zwiększania ich zaangażowania.

Szczegółowy przegląd

Dogłębnie przeglądaj swoje dane, aby dokładnie sprawdzić, które produkty i plany odpowiadają za największą część dochodów.

Rekomendacje zajęć

Nie wiesz, które zajęcia zaplanować lub kiedy powinny się odbywać? Moduł analityki biznesowej zarekomenduje odpowiednie zajęcia w oparciu o zachowania członków, ich upodobania i inne atrybuty, aby zwiększyć frekwencję i zaangażowanie.

Inteligentne oferty

Automatycznie wysyłaj najbardziej odpowiednie oferty do członków, którzy mogą odejść, w celu zwiększenia lojalności klientów.

Segmentacja danych

Podziel dane według płci, klubu, grupy wiekowej i czasu trwania członkostwa, aby zobaczyć wyniki swoich przychodów dla różnych segmentów.

Analityka biznesowa