Terug naar lijst

Hoe technologie uw budgetclub kan optimaliseren

De belofte van fitnesstechnologie is lang niet beperkt tot dure persoonlijke toestellen en gesofisticeerde boutique fitnessclubs. In feite speelt technologie een cruciale rol in een ander segment van de markt voor fitnessfaciliteiten: de budgetclub. Deze technologie is essentieel voor budgetclubs om hun klanten betaalbare en handige diensten aan te bieden en om hun faciliteiten zo zelfbedienend mogelijk te maken.

Hoe technologie uw budgetclub kan optimaliseren

De wereld van de fitnesstechnologie is ontegensprekelijk in volle ontwikkeling en creëert nieuwe mogelijkheden waarbij fitnessconsumenten kunnen beschikken over ontelbare opties, lessen, gadgets en toepassingen om hen te helpen hun respectieve doelstellingen te bereiken. Vooral in boetieks en high-end faciliteiten lijkt men nu innovatieve apparatuur of persoonlijke apparaten te verwachten als onderdeel van de complete "moderne fitnesservaring".

Wat de meeste mensen zich echter niet realiseren is dat de moderne fit-tech evenzeer, of zelfs meer, verantwoordelijk is voor het aanjagen van de andere kant van de fitnessbranche: de budgetclub.

Planet Fitness, Snap Fitness en Pure Gym bieden dan wel geen handdoeken met eucalyptusgeur of virtual reality-lessen aan, maar de essentie van hun bedrijfsmodellen is dat ze zo digitaal geavanceerd mogelijk zijn. Deze digitale mogelijkheden moeten zo uitgebreid tegemoetkomen aan het gemak en de toegankelijkheid van de consument, dat deze clubs in wezen zelfbedruipend moeten zijn om te kunnen slagen.

De hoeksteen van deze betrokkenheid en interesse bij budgetleden berust op de combinatie van onovertroffen lage prijzen, contractflexibiliteit en digitale topdiensten die zowel leden als clubs in staat stellen autonoom te opereren.

Nu het segment van de budgetclubs, of High Volume-Low Price (HVLP), blijft groeien, moeten eigenaars elke kans aangrijpen om leden aan te trekken en te behouden tegen zo laag mogelijke kosten. De beste manier om dit te bereiken is door technologie te implementeren die de aantrekkingskracht van budgetclubs kan vergroten: gemak, betaalbaarheid en autonomie voor de leden.

Polarisatie in faciliteiten: Race naar het topsegment vs. race naar de bodem

Het moderne landschap van fitnessfaciliteiten heeft veranderingen ondergaan die budgetclubs bevoordelen. Terwijl de fitnessindustrie zich het voorbije decennium wereldwijd enorm heeft uitgebreid, is het segment van de fitnessfaciliteiten steeds meer gepolariseerd geraakt. De voorkeur van de consument ging uit naar high-end/boutique clubs of budgetclubs, wat heeft geleid tot een aanzienlijke daling van het middensegment van de faciliteiten.

Hoewel budgetclubs niets nieuws zijn, onderscheidde het lagekostensegment zich toen veel clubs begonnen over te schakelen van het traditionele budgetclubmodel naar de ontwikkeling van het nieuwe ras van HLVP's met een nauwere focus.

Ruwweg vijf jaar geleden boden de meeste HLVP's een breed scala aan secundaire diensten aan, zoals zonnebanken, hydromassages, enz. Toen zij merkten dat hun klanten zelden van deze aanbiedingen gebruik maakten, hebben de HVLP's deze drastisch beperkt om in plaats daarvan hun aandacht te verleggen naar het verbeteren van hun op lichaamsbeweging of fitness gebaseerde aanbod. Ze richtten zich op het uitbreiden van de apparatuuropties, het onderhouden van kwaliteitsmachines en -faciliteiten, en het herbestemmen van trainingsruimte om de vloerplannen te maximaliseren.

Deze veranderingen hielpen budgetclubs om een van hun meest consistente problemen aan te pakken: overbevolking en optimalisatie van de ruimte tijdens piekuren. Deze op lichaamsbeweging gerichte overgang hielp budgetclubs weer populair te worden bij het publiek, omdat ze zich meer gingen richten op de belangen van de consument: verbeterde trainingsmogelijkheden tegen verwaarloosbare kosten.

Waarom Budget Clubs?

Vanuit het oogpunt van de eigenaar:

De budget club optie heeft geen tekort aan aantrekkingskracht voor het management. Over het algemeen vergen budgetclubs minder onderhoud en overheadkosten dan een traditionele club.

Bovendien heeft het management van een budgetclub niet dezelfde stress van de verwachtingen van de consument als fitnessclubs uit het middensegment.

In het tijdperk van extreem hoge verwachtingen van de klantenservice, hebben duurdere fitnesscentra hun diensten moeten aanpassen en voortdurend manieren moeten vinden om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van hun klanten. Dit zet extreme druk op het management om met innovatieve tactieken te komen om de klantenbinding hoog te houden in het licht van de hyperconcurrentiële markt van fitnesscentra.

Vanuit het perspectief van de leden:

Aangezien de prijs deze verhouding van klantenverwachtingen dicteert, verwachten budgetclubleden deze mate van service niet. In feite kiezen veel budgetleden voor een budgetlidmaatschap omdat ze een fitnesservaring zonder franje willen waarbij ze zich kunnen concentreren op hun trainingsroutine.

Net als vele anderen geven HLVP-leden voorrang aan gemak en betaalbaarheid boven andere factoren die ze overwegen alvorens lid te worden van een sportschool.

80% van de leden van een budgetclub zijn al eens lid geweest van een andere sportschool, wat aantoont dat de meerderheid ervaring heeft met fitness en waarschijnlijk geen uitgebreide hulp van trainers of personeel nodig heeft in vergelijking met andere sportscholen. Het gewone lid van een budgetclub bedient dus meestal mensen die vertrouwen op hun eigen trainingsroutines. Het is ook niet ongewoon dat gebruikers van budgetclubs andere fitnessclubs uit het boetieksegment of het topsegment bezoeken, maar voor het gemak hun voordelige lidmaatschap behouden.

Budget drijfveren

De grootste drijvende kracht achter het succes van budgetclubs is geworteld in hun eenvoud en transparantie. Leden kunnen meestal een aantal verschillende faciliteiten bezoeken op een moment dat het hen uitkomt. Leden weten dat deze clubs niet voorzien zijn van alle luxe die verwacht wordt in topfaciliteiten, en velen geven de voorkeur aan het gebrek aan trendy genuanceerde diensten.

Leden van budgetclubs worden eerder aangetrokken door gemakkelijke zelfbediening en consumentvriendelijke digitale infrastructuur. Dit moet in elke fase van het klanttraject aanwezig zijn: van acquisitie tot contractduur.

Inschrijven: Online portalen of zelfbedieningskiosken

Met weinig personeel in het achterhoofd moeten aanmeldingsprocedures samenwerken met online platforms om het meest efficiënte en probleemloze proces voor klantenwerving te bieden. De populariteit van online handelskanalen valt niet te ontkennen:

In 2018 kochten naar schatting 1,8 miljard mensen goederen online, wat resulteerde in een wereldwijde e-commerce omzet van 2,8 biljoen dollar. Prognoses geven aan dat dit cijfer in 2021 bijna verdubbeld zal zijn.

Nu veel consumenten wereldwijd kiezen voor meer e-commerce-uitgaven, moeten fitnessclubs gestimuleerd worden om met deze trend mee te gaan. Dit omvat digitale inschrijvingsprocedures, onderhoud van het lidmaatschap, betalingsgateways en contractopzegging. Deze procedures zijn het gemakkelijkst te beheren via een sportspecifiek klantenportaal.

Leden hebben verschillende manieren nodig om zich zelfstandig aan te melden, via online portalen of met zelfbedieningskiosken in de sportschool. Deze portalen moeten alle belangrijke lidgegevens en betalingsinformatie verzamelen en naadloos overbrengen naar het profiel van het lid in uw beheersysteem.

De schoonheid van minimale interactie tussen personeel en klant

Het zelfbedieningskarakter van budgetclubs moedigt leden natuurlijk aan om een actieve rol te spelen in het beheer van hun lidmaatschappen. Dit wordt vergemakkelijkt door gemakkelijke, toegankelijke, gebruiksvriendelijke digitale tools te hebben waarmee ze dit kunnen doen.

Toegangscontrole

Bron

Met de noodzaak om 24 uur per dag open te zijn, is een sterk toegangscontrolesysteem om de stroom van uw club te automatiseren absoluut noodzakelijk als een hoeksteen van uw club. Check-in procedures moeten eenvoudig en efficiënt zijn.

Toegangscontroles moeten verfijnd genoeg zijn om de faciliteit te beschermen tegen frauderende leden die zonder contract binnenkomen en tegelijkertijd eenvoudig genoeg voor een individu om zonder de hulp van personeel te gebruiken.

De meeste fitnesscentra maken gebruik van lidmaatschapskaarten of -codes die het gebruik van het fitnesscentrum blokkeren totdat het lid de club heeft verlaten. Dit weerhoudt clubs er echter niet van leden hun kaart te laten lenen door niet-leden.

Om dit tegen te gaan, zijn veel budgetclubs begonnen met het instellen van biometrische toegangscontroles om de identiteit van een lid te garanderen. De meest gebruikelijke biometrische toegangsmaatregelen zijn het scannen van vingerafdrukken of gezichtsherkenning. Elk van deze controles brengt een hogere kost met zich mee, maar de prijs ervan is gemakkelijk te verantwoorden door fitnessclubs met weinig personeel te beschermen tegen fraude of wanbeheer.

Infrastructuur voor beheer van clubzones

Voor zelfbedieningsclubs moeten de toegangscontroles gesofisticeerd genoeg zijn om de toegang tot bepaalde zones van de club te beperken of toe te staan. Bovendien kunnen gelijkaardige controles automatisch meer complexe toegangscodevoorschriften structureren doorheen uw faciliteit.

Als uw club bijvoorbeeld secundaire diensten tegen extra kosten aanbiedt, zoals spa's, lespakketten, enz., kunnen toegangscontroles alleen specifieke leden tot deze delen van de club toelaten. Uitgebreidere toegangscontrole-integraties kunnen de personeelscontrole effectief vervangen, zodat uw club de toegangsrechten dienovereenkomstig kan regelen.

Geautomatiseerde communicatie

Met een beperkte personeelsbezetting om de correspondentie met klanten te vergemakkelijken, zijn automatiseringstools een essentiële functie, niet alleen om belangrijke informatie over leden en de club te communiceren, maar ook om een positieve relatie met uw klanten te onderhouden.

Of u nu alle clubleden moet waarschuwen voor onverwachte sluitingen, clubbrede kortingen moet aanbieden, een nieuwsbrief moet verspreiden of één lid een verjaardagswens moet sturen, met een geautomatiseerd communicatiecentrum kan een budgetclub een hoog niveau van klantencontact bieden.

Digitale automatisering biedt ook de flexibiliteit om correspondentie via verschillende platforms te versturen: e-mails, sms, en indien van toepassing, via een mobiele app. Deze methoden garanderen een grotere kans dat leden het bericht ontvangen, zelfs als er niet op gereageerd wordt.

De noodzaak van flexibele digitale betaalprocessen

Prijsstructuur

Budget club-leden genieten van een eenvoudig ledentraject, beginnend bij het vooruitzicht van self-service inschrijving tot opzegging van het contract. Omdat budgetclubs de nadruk leggen op gemak voor de klant, zijn flexibele maand-tot-maand contracten heel gebruikelijk, die vaak ook automatisch door het lid kunnen worden opgezegd.

Het belangrijkste verkoopargument van budgetclubs is helaas ook de grootste tekortkoming ervan: flexibele contracten. Budgetclubs kennen vaak een grote toestroom van nieuwe leden, niet alleen omdat het lidmaatschap betaalbaar is, maar ook omdat ze de vrijblijvende vrijheid om op elk moment op te zeggen op prijs stellen.

De keerzijde is echter uiterst problematisch: gebruikers zullen zich net zo gemakkelijk aanmelden bij een budgetclub in de wetenschap dat ze hun contract vrijelijk kunnen opzeggen, als dat ze hun lidmaatschap onverwachts zullen opzeggen.

Zonder vaste contracten of verbintenisperiodes, zoals gebruikelijk bij duurdere clubs, lopen budgetclubs het risico op een onvoorspelbare inkomstenstroom als gevolg van een hoge ledenchurn.

In navolging van de self-service voor leden, moeten ook de betalingsprocedures een gelijkaardig thema van ledenverantwoordelijkheid volgen. Betalingsprocedures moeten automatisch en gestroomlijnd zijn om de druk van het innen weg te nemen bij zowel het management als de leden.

Om de winst te maximaliseren, kiezen veel budgetclubs voor de strategie van automatische terugkerende betalingsprocedures die de verantwoordelijkheid bij het lid leggen om zijn contract zelf te beëindigen.

Aangezien de meeste leden van budgetclubs melden dat dit niet hun eerste lidmaatschap bij fitnessclubs is, zijn ze ervaren genoeg om de basisprincipes te kennen wat betreft het persoonlijke beheer van het lidmaatschap.

Met terugkerende betalingen zullen leden eerder geneigd zijn hun lidmaatschap bij budgetclubs te houden dan de moeite te doen om hun contract te beëindigen. Vooral omdat ze de nadruk leggen op betaalbaarheid en gemak, zullen veel leden er zelfs voor kiezen om hun budgetlidmaatschap te behouden, zelfs als ze lid worden van een andere sportschool.

Dit biedt nog steeds de mogelijkheid van 24-uurs toegang of meer locaties dan gewoonlijk worden aangeboden bij middelgrote tot high-end faciliteiten.

Terugkerende automatische betalingen bieden budgetclubs een eerste verdedigingslinie tegen klantenchurn, wat hen kan helpen de dreiging te verminderen die uitgaat van het aanbieden van flexibele en goedkope contractopties.

Mogelijkheden voor secundaire uitgaven met weinig onderhoud

Bron

Budgetclubs zijn niet uitgesloten van extra inkomstenmogelijkheden die de meeste fitnessclubs hun klanten bieden. Terwijl clubs in het midden- en hogere segment hun businessmodellen hebben geherdefinieerd op basis van extra aankopen voor hun klanten, zoals privétraining, eten en drinken of merchandise, kunnen budgetclubs nog steeds extra aankoopmogelijkheden voor hun klanten creëren.

Aangezien het onwaarschijnlijk is dat hun klanten kiezen voor duurdere producten of diensten in de club, kunnen budgetclubs nog steeds profiteren van zelfbedieningsautomaten voor snacks, drankjes of supplementen.

Bovendien zijn veel budget clubs ook coulant met het toelaten van freelance trainers in hun faciliteiten. Zoals gezegd, zullen budgetclubleden waarschijnlijk niet betalen voor duurdere diensten zoals privétraining, maar kunnen de clubs toch indirect profiteren van een minder strikt beleid.

Door zelfstandige trainers en klanten toe te staan hun faciliteiten te gebruiken voor persoonlijke training, kunnen zij nog steeds profiteren van hun aanhoudende lidmaatschappen.

Bovendien, als deze trainers hun klanten helpen hun fitnessdoelen te bereiken, is de kans groter dat zij langdurige klanten blijven. En hoe meer klanten deze trainers naar uw studio kunnen brengen om hun bedrijf uit te bouwen, hoe meer zij onbedoeld zullen bijdragen aan uw klantenwerving.

Laatste gedachten

Aangezien de soorten fitnessfaciliteiten exponentieel blijven uitbreiden en diversifiëren, zal de populariteit van budgetclubs een formidabele kracht op de markt blijven. Deze clubs hebben zowel een niche als een wijdverspreide aantrekkingskracht op potentiële leden met verschillende demografische en fitnessdoelstellingen door hun onderliggende x-factor: technologisch ondersteund gemak.

Met de juiste fit-tech kunnen budgetclubs niveaus van zelfbediening bereiken die tegemoetkomen aan zowel de wensen van het management als de behoeften van de klant.

Klaar om aan de slag te gaan?

Vraag een demo aan

Klaar om te beginnen?

Vraag een demo aan

Plan een afspraak met een gratis demo presentatie om de Perfect Gym software!