Terug naar lijst

Checklist hoe u retentie in uw club kunt ondersteunen

Beginnend bij de echte basis - je moet je bewust zijn op wat voor soort markt je opereert. De waarheid is dat op volwassen markten tools zoals een management software of mobiele apps momenteel als standaard worden gebruikt.

Checklist hoe u retentie in uw club kunt ondersteunen

Basis

Beginnend bij de echte basis - je moet je bewust zijn op wat voor soort markt je opereert. De waarheid is dat op volwassen markten tools zoals managementsoftware of mobiele apps momenteel als standaard worden gebruikt. Aan de andere kant kan het in opkomende markten zo zijn dat bijna 40% van de gezondheidsclubs niet werkt met dergelijke programma's. Ik moet toegeven dat het hebben en actief gebruiken van bijvoorbeeld een dashboard in Perfect Management en het hele rapportagedeel in het administratiepaneel van dergelijke software tegenwoordig een must is als we het retentieprobleem actief willen aanpakken. Zonder harde gegevens kunnen we geen analyses maken en een duidelijk beeld krijgen van wat er gebeurt, wat de trends zijn en, het allerbelangrijkste, toekomstige stappen plannen. Een ander fundamenteel element in het retentiebeheer is een goede retentie onder de werknemers. Een te grote personeelsrotatie heeft onmiddellijke gevolgen, niet alleen voor de kwaliteit van de dienstverlening en de organisatorische chaos, maar kan ook de retentie van klanten aanzienlijk verminderen.

Eerste 30 dagen

Tegenwoordig vecht iedereen voor een klant met alle mogelijke middelen: advertenties, promoties, kortingen, sociale media. Overal krijg je een garantie voor succes en tevredenheid. De realiteit is dat we soortgelijke activiteiten op de fitnessmarkt al jaren zien. De kunst is om de inspanningen goed te verdelen tussen een engagement om een nieuwe klant te werven en het verzorgen en langer in de club houden van de bestaande leden.

Volgens een vooraanstaand expert op de Amerikaanse fitnessmarkt, Thomas Plummer, zijn de eerste 30 dagen van een nieuw lid in de club van cruciaal belang bij de strijd om de retentie op het juiste niveau te houden. Het is het moment waarop een klant, bewust of onbewust, besluit om langer in de club te blijven. Het is de moeite waard en cruciaal om de tijd te nemen om een stevige basis te leggen voor een langetermijnrelatie, want er zal geen tweede kans zijn.

Als ik de best practices uit het onderzoek onder topgezondheidsclubs zou mogen samenvatten, dan zou dat zijn: - De inzet van het hele team - een motivatiesysteem voor werknemers, geen roulatie onder het personeel

- De professionele zorg aan het begin - een coach, een diëtist, een fysiotherapeut

- Een doel stellen dat haalbaar is - niet ontmoedigen, positief motiveren

- Een nauwkeurig actieplan opstellen - voortdurende opvolging van de vooruitgang, bij voorkeur ook door de klant zelf via een mobiele applicatie, een internetsysteem in het klantenprofiel

- Een onbeperkte toegang tot trainers, consultants - inclusief het contact viamobiele apparaten of sociale media

- Een gratis service en startup producten -Een tevredenheidsonderzoek - elektronische enquêtes kunnen op regelmatige basis statistieken genereren

- Monitoring van activiteit en aanwezigheid via systeemrapporten

8 keer per maand

De IHRSA rapporten en vele deskundigen geven duidelijk aan dat de aanwezigheid van een klant gemiddeld acht keer per maand een aanzienlijke positieve invloed heeft op de retentie. Onderzoek en statistieken tonen ook aan dat de aanwezigheid onder de vijf keer per maand resulteert in een retentie daling tot 30 procent op jaarbasis.

Hoe werkt het rolmodel sportscholen? - Systematische analyse van de aanwezigheid, rapporten over de bestede tijd en de aankoopgeschiedenis

- Uitnodigingen voor extra workshops, evenementen, consulten

- Aanbieden van extra diensten

- Onmiddellijke reacties in geval van dalende bezoekersaantallen

Laten we in contact blijven

Klanten maken geen verbinding met machines of halters, maar met mensen. Apparatuur en gewichten zijn alleen hulpmiddelen voor de workout. Maak het makkelijk voor uw klanten om contact op te nemen met de club en moedig dit op een oprechte en natuurlijke manier aan. Klanten die gemakkelijk via verschillende kanalen contact met de club kunnen opnemen, zullen eerder geneigd zijn langer in de club te blijven.

Regels om te volgen:

- Een goede, gebruiksvriendelijke website als visitekaartje - een website die leeft, aanmoedigt en interactief is

- De mogelijkheid om diensten via het internet te kopen

- De mogelijkheid om in te schrijven voor lessen en lessen te annuleren via het internet - ook via mobiele apparaten

- Een constant contact via sociale media, vooral in onverwachte situaties

- Het plaatsen van video's, gidsen, motiverende foto's en getuigenissen van leden

- Invoering van loyaliteitsprogramma's

- Invoering van het aanbevelingssysteem met prijzen

- Automatische, cyclische verzending van inspirerende nieuwsbrieven

Het is niet verwonderlijk dat u veel van de genoemde acties eenvoudig kunt opzetten met Perfect Gym management software. Wat u een groot voordeel geeft, is het feit dat deze tool u in staat stelt een breed perspectief te hebben en het retentieonderwerp vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Cover afbeelding bron

Klaar om aan de slag te gaan?

Vraag een demo aan

Klaar om te beginnen?

Vraag een demo aan

Plan een afspraak met een gratis demo presentatie om de Perfect Gym software!