Terug naar lijst

Heroverweeg uw getrouwheidsprogramma

In de sterk concurrerende fitnessmarkt van vandaag proberen ondernemers de meest rendabele manier te vinden om de groei van hun bedrijf te versnellen. De laatste tijd zijn er in de fitnesssector veel verschillende soorten loyaliteitsprogramma's.

Heroverweeg uw getrouwheidsprogramma

In de sterk concurrerende fitnessmarkt van vandaag proberen ondernemers de meest rendabele manier te vinden om de groei van hun bedrijf te versnellen. In de fitnesssector zie je de laatste tijd veel verschillende soorten loyaliteitsprogramma's. Niet iedereen realiseert zich echter dat een slecht ontworpen programma aanzienlijk meer kost en veel minder oplevert dan je zou denken.

De investeringen in het versterken van de klantenbinding ontwikkelen zich dynamisch over de hele wereld. Alleen al in de Verenigde Staten is het aantal lidmaatschappen van loyaliteitsprogramma's tussen 2012-2014 met bijna 27% gestegen. Volgens Incentive Marketplace Estimate Research Study uit juli 2016 geven bedrijven jaarlijks miljarden dollars uit om niet-geldelijke incentives voor te bereiden voor klanten om loyaliteit bij hen te ontwikkelen. Nog meer, en potentieel hogere kosten, zitten verborgen in de programma's zelf, die een stille winstvernietiger worden. Dus rijst de vraag: zijn investeringen in loyaliteit, gezien de vaak hoge kosten en onzekerheid over het rendement van de bijdrage, wel rendabel? Dat hangt ervan af. Naar mijn mening is voor bedrijven de tijd gekomen om het concept loyaliteit te heroverwegen en de waarde van de trouwste klanten te maximaliseren.

Volgens een door Accenture opgesteld rapport bestaat de eerste stap om de waarde van loyaliteit te maximaliseren erin elke investering in naam van loyaliteit te identificeren op basis van het vermogen om de winst te verhogen. Gebruik vervolgens een nulbudget om initiatieven of items in loyaliteitsprogramma's die het kapitaal opeten te isoleren en af te sluiten. Na het elimineren van de minder waardevolle elementen, kunnen fitnesscentra hun herwonnen fondsen gebruiken om de resterende loyaliteitscampagnes opnieuw te plannen. Ik zou aanraden om de gegevens van PerfectGym management software in detail te analyseren: hoeveel mensen profiteren van uw huidige programma, zijn dat degenen die echt moeten worden geprezen, verdient u er incrementele extra verkoop mee, heeft u extra leads van die klanten, wat zijn de kosten van het uitvoeren van het programma en geschenken, enz.

Volgens veel experts genereren loyaliteitsprogramma's geen significante omzetgroei, maar werken ze geweldig als generator van klantbetrokkenheid. En dat is belangrijk, want leden die volledig betrokken zijn bij het leven van een sportschool, bevelen zo'n plek vaak aan bij andere mensen. Anders gezegd, in plaats van zich te richten op initiatieven die gericht zijn op een directe verhoging van de gemiddelde bestedingen per trouwe klant, kunnen bedrijven meer nadruk leggen op het gebruik van de goodwill en mond-tot-mondreclame die door de trouwste leden wordt gegenereerd. Dit zou een herijking van de investering betekenen door zich te concentreren op een klantengedrag met een zeer bevredigende ervaring en gebruik te maken van de bekendheid van de klanten om nieuwe leden te werven. Fluistermarketing is een steeds belangrijkere indicator van echte loyaliteit. Dit soort promotionele activiteiten opent nieuwe mogelijkheden voor bedrijven die hun beste klanten behandelen volgens hun verwachtingen.

Binnenkort zal de grootste groep ontvangers van fitte diensten bestaan uit mensen van de millenniumgeneratie. Controleer gewoon de basisstatistieken over uw huidige actieve leden in het PerfectGym managementsysteem. Helaas houdt deze specifieke groep er niet van wanneer ondernemers loyaliteit proberen te wekken met methoden die bij oudere generaties wel succesvol zijn. Daarom is het belangrijk om het concept van loyaliteit dat millennials hebben te begrijpen, en vervolgens de bijpassende taal te gebruiken en ervaring aan te bieden aan hun systeem van waarden en gedragingen. Tussen alle investeringen met betrekking tot het versterken van loyaliteit moet u aandacht besteden aan wat millennials leuk vinden en wat niet, en aan welke soorten promoties en voordelen zij de voorkeur geven.

Klaar om aan de slag te gaan?

Vraag een demo aan

Klaar om te beginnen?

Vraag een demo aan

Plan een afspraak met een gratis demo presentatie om de PerfectGym software!