Wróć do listy

Podstawy planów lekcji w szkole pływania

Za każdym utalentowanym pływakiem stoi wspaniały nauczyciel, a za każdym wspaniałym nauczycielem - skuteczny i przejrzysty plan lekcji. Dowiedz się, w jaki sposób harmonogramy zajęć z pływania mogą pomóc instruktorom być odpowiedzialnymi, oceniać postępy uczniów i maksymalizować efektywność szkoły pływania.

Podstawy planów lekcji w szkole pływania

Jako nauczyciel w szkole pływania masz czasem bardzo napięty grafik. Poza prowadzeniem lekcji pływania trzeba także nadzorować dzieci, przeprowadzać je z szatni na basen, zajmować się problemami zaniepokojonych rodziców oraz motywować i łagodzić obawy uczniów.

Kuszące może być pominięcie właściwego planowania lekcji pływania w klubie fitness i skupienie się wyłącznie na prowadzeniu zajęć, ale takie postępowanie tylko utrudni Ci życie, jako instruktorowi szkoły pływania. Na dłuższą metę taka strategia zahamuje rozwój Twoich uczniów.

Perfect Gym Swim School lesson plan instructor helping a studentŹródło:

Zamiast tego wygospodaruj trochę czasu w swoim harmonogramie, aby stworzyć efektywne plany lekcji pływania. Posiadanie w swoim arsenale dydaktycznym serii planów lekcji pływania pomoże zmniejszyć presję wywieraną na Ciebie i Twoich nauczycieli, a także doprowadzi do:

 • Większej motywacji uczniów
 • Większej liczby poleceń "z ust do ust"
 • Lepszego procesu oceniania

W tym artykule znajdziesz wskazówki i pomysły, jak stworzyć łatwy plan lekcji pływania. Poznasz następujące:

 • Optymalne struktury planu lekcji pływania
 • Wskazówki dotyczące zarządzania czasem
 • Odpowiedź na pytanie: Jak wybrać efektywne zajęcia pływackie?
 • Zabawy na lekcji pływania sprzyjające realizacji celów lekcji
 • Tworzenie ocen z lekcji pływania

Struktura planu lekcji pływania

Dobrze przygotowane plany lekcji pływania są głównym czynnikiem wpływającym na efektywność nauczania. Tworzenie lekcji w biegu może prowadzić do braków w wiedzy o pływaniu, chaotycznego nauczania oraz zdezorientowanych i zdemotywowanych uczniów.

Perfect Gym Swim School lesson plan template exampleŹródło:

Przygotowanie szablonu planu lekcji przed przystąpieniem do jej pisania pozwoli Ci zaoszczędzić wiele czasu na planowanie. Ponadto konsekwentne stosowanie tego samego szablonu i struktury lekcji w całej szkole sprawi, że lekcje będą bardziej efektywne. Dlaczego? Z czasem uczniowie i nauczyciele będą instynktownie przygotowywać się do każdego segmentu lekcji. Planując lekcje pływania z wyprzedzeniem, można też lepiej oszacować czas trwania zajęć i wyeliminować problem spóźniania się na lekcje.

W najbardziej podstawowej formie plan lekcji pływania powinien zawierać:

 • Cel lekcji
 • Wprowadzenie/powtórzenie poprzedniej lekcji
 • Rozwój umiejętności pływackich, w tym gry, zabawy i demonstracje nauczyciela
 • Zakończenie lekcji/ocena
 • Czas trwania każdego segmentu

Konkretne cele lekcji pływania powinny odnosić się do tego, co ma być bezpośrednim rezultatem spotkania. Najbardziej efektywne cele lekcji pływania powinny być ambitne, realistyczne do nauczenia w określonym czasie i dostępne dla wszystkich poziomów umiejętności uczestników zajęć. Jasno określony cel lekcji ułatwi także późniejszą ocenę uczniów.

Perfect gym swim lesson plan divers

Jasno określone cele są podstawą efektywnej lekcji pływania, ponieważ pomagają skupić się na nauczaniu, a także nastawiają uczniów na wyzwania, które będą musieli podjąć na początku lekcji. Posiadanie jasnego celu przypisanego do każdej lekcji może też pomóc w zwiększeniu motywacji klasy pływackiej.

Zły przykład celu lekcji pływania:

Uczeń ma umieć pływać na brzuchu.

Dobry przykład celu lekcji pływania:

Uczeń ma posiąść umiejętność zademonstrowania pływania na brzuchu, na dystansie 10 m, w płytkiej wodzie, bez pomocy pływaków.

Ocena na koniec lekcji jest również ważnym czynnikiem każdej lekcji pływania. Oceniając umiejętności uczniów, można się dowiedzieć, w jakim stopniu osiągnęli oni założone cele. Będzie to podstawa do zaplanowania następnej lekcji pływania.

Co więcej, grupy lub poszczególni uczniowie, którzy stale nie radzą sobie z oceną końcową, mogą zwrócić Ci uwagę na problemy związane z dopasowaniem umiejętności do poziomu klasy lub stylu nauczania. Posiadanie takiej wiedzy znacznie ułatwi Ci poprawienie jakości Twoich lekcji pływania.

Zarządzanie czasem w planie lekcji pływania

W planie lekcji pływania należy również uwzględnić czas na:

Przekazywanie celów lekcji: Jako, że jest to "rozruch" każdej lekcji pływania, należy wygospodarować na niego trochę czasu. Ustalenie ram czasowych pomoże też w bardziej zwięzłym komunikowaniu uczniom celów, tak aby zajęcia nie przeciągnęły się w czasie.

Dodanie bufora czasowego na pytania, zasady i dyscyplinę: Aby uniknąć niespodzianek lub pośpiesznych działań związanych z lekcją pływania, należy dodać do planu lekcji czas buforowy. Kiedy w planie zajęć coś się zmieni, można zachować spokój, wiedząc, że nie trzeba będzie się spieszyć. Dzięki temu styl nauczania będzie bardziej efektywny, a uczniowie osiągną lepsze wyniki.

Planowanie efektywnych zajęć na lekcji pływania

Efektywność każdej lekcji pływania zależy od zajęć i zadań, które wcześniej zaplanujesz dla swoich uczniów. Aby maksymalnie wykorzystać czas, którym dysponujesz, oraz możliwości uczniów, warto zastanowić się nad kilkoma kryteriami. Dobrze dobrane metody pomogą Ci zaplanować jak najbardziej efektywne zajęcia, które utrwalą też wiedzę uczniów.

Perfect Gym Swim School lesson plan activitiesŹródło:

Rozwijaj pewność siebie

Należy zadać sobie pytanie: Czy wykonanie tego zadania pomoże moim uczniom rozwinąć pewność siebie w pływaniu? Jeśli ćwiczenie jest zbyt łatwe lub podobne do innych zadań, które uczniowie wykonują, nie będzie dla nich wyzwaniem.

Pisząc plany lekcji, staraj się wymyślać zadania, które będą nowe i trudne do wykonania. Gdy uczniom uda się je zrealizować, będą mogli przejść do następnej części lekcji z poczuciem satysfakcji. Bardziej uwierzą też we własne możliwości.

Planując lekcje pływania, należy jednak pamiętać, że każdy uczeń jest inny. Każdy przyszły pływak potrzebuje wyzwań, by nabrać pewności siebie. Niemniejcharakter tych wyzwań powinien być dostosowany do specyfiki danego ucznia.

Planując zajęcia, należy wybierać takie zadania pływackie, które uwzględniają i respektują różnice między uczniami. Poziom trudności wybranych zadań wymaga przeanalizowania. Stworzenie zbyt trudnego zadania będzie miało negatywny, demotywujący wpływ, jeśli uczniowie nie będą w stanie go ukończyć. Warto się przed tym zabezpieczyć tworząc łatwiejszą modyfikację zadania tak, by wszyscy uczniowie o różnym poziomie pewności siebie mogli ukończyć lekcję.

Dobra zabawa

Aby uczniowie byli w pełni zaangażowani w lekcję, zaplanowane zajęcia z pływania w klubie fitness powinny być dla nich dobrą zabawą. Oczywiście zależy to od wieku uczniów, ale nigdy nie należy lekceważyć wpływu, jaki zabawa może mieć na naukę danej umiejętności.

Perfect Gym Swim School lesson plan swim students having funŹródło:

W przypadku bardziej niechętnych uczniów, dodanie zabawnej gry może ich wciągnąć w zajęcia i pomóc zapomnieć o wysiłku fizycznym związanym z pływaniem. Zabawa to świetny sposób na przełamanie lodów na wszystkich zajęciach. Pomaga też zbudować bardziej otwartą relację między instruktorem a uczniem. Jako nauczyciel musisz sprawić, by uczniowie czuli, że mogą się do ciebie zwrócić z prośbą o pomoc w nauce pływania.

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

W planie lekcji pływania warto wybrać takie zajęcia, które dadzą uczniom szansę na interakcję między sobą. W przypadku młodszych uczniów pomaga to rozwijać umiejętności interpersonalne, które są niezwykle ważne w późniejszym życiu.

W szerszym kontekście dodanie ćwiczeń, podczas których uczniowie mogą ze sobą współpracować, oznacza, że mogą się rozwijać, pomagać sobie nawzajem i wspierać się. Nauka pływania może być bardzo zniechęcająca i izolująca, dlatego ważne jest, by zaplanować zadania, które będą sprzyjać rozwojowi wspólnoty.

Perfect Gym Swim School lesson plan swim group talking togetherŹródło:

Poprawa kondycji fizycznej

Równie ważne, jak nauka pływania, może być dodanie zajęć, które pomogą podnieść sprawność fizyczną uczniów. Stopniowa praca nad kondycją fizyczną sprawi, że uczniowie będą wystarczająco silni, by ukończyć kursy bezpieczeństwa i przetrwania w wodzie oraz podjąć bardziej zaawansowane wyzwania związane z pływaniem.

Gry pływackie: Dlaczego są ważne podczas lekcji pływania?

Plany lekcji pływania powinny zawierać także część czasu przeznaczoną na gry. Ten czas nie musi być zbyt długi, ale jest bardzo ważny.

Gry odgrywają ważną rolę w rozwijaniu pewności siebie i umiejętności niezbędnych do opanowania pływania. Ponadto, dodanie gier do lekcji może wywołać w klasie zdrową rywalizację i promować pracę zespołową. Wprowadzenie gier daje też uczniom możliwość ćwiczenia wielu umiejętności pływackich jednocześnie.

Perfect Gym Swim School lesson plan swim gamesŹródło:

Gdy uczniowie skupiają się na grze, umiejętności pływackie, których używają, by wziąć w niej udział, stają się ich drugą naturą. To pomaga im poczynić postępy w pływaniu, nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy.

Aby osiągnąć najlepsze wyniki w nauce, należy przeprowadzić szereg zabaw obejmujących takie umiejętności, jak pływanie, zanurzanie się i kopanie.

Dobra rada: Zabawy są świetnym sposobem na rozgrzewkę lub zakończenie zajęć i najlepiej, jeśli zajmują tylko kilka minut każdej lekcji.

Najlepsze gry na lekcji pływania są nie tylko zabawne, ale także:

 • Proste
 • Nie wymagające użycia zabawek lub wykorzystujące ich niewiele
 • Odpowiednie do wieku
 • Odpowiednie do umiejętności pływackich
 • Osiągalne
 • Dające uczniom poczucie sukcesu
 • Nieco wymagające dla bardziej pewnych siebie uczniów

Perfect Gym Swim School lesson plan swim games examplesŹródło:

Jak stworzyć efektywne oceny z lekcji pływania?

Oprócz jasnych celów lekcji, integralną częścią każdego planu lekcji pływania jest również ocenianie.

Aby lekcje były efektywne, a uczniowie robili rzeczywiste postępy, należy śledzić osiągnięcia klasy. Dzięki temu będziesz w lepszej pozycji, by dać uczniom informację zwrotną i wyjaśnić im, jak mogą poprawić swoje umiejętności.

Oceny z pływania są szczególnie ważne dla zrozumienia mocnych i słabych stron ucznia. Dla ucznia są one okazją do sprawdzenia nowo nabytych umiejętności w kontrolowanym środowisku. Pomyślnie zdane egzaminy mogą zwiększyć motywację uczniów i pomóc im bardziej się starać podczas kolejnych lekcji.

Perfect Gym Swim School lesson plan assessment motivated studentsŹródło:

Jednak stworzenie sprawiedliwej i wiarygodnej oceny może być trudne. Dlatego przy planowaniu oceniania należy kierować się następującymi kryteriami:

Prawidłowość oceny: Twój werdykt musi być oparty na poziomie umiejętności, który zaobserwowałeś podczas całego procesu oceniania, a nie tylko na jego fragmentach.

Pouczający aspekt: Ocena musi odnosić się do celu nauczania, który został wyznaczony na początku lekcji. Ponadto, po dokonaniu oceny, uczeń powinien być w stanie udzielić jasnej i bezpośredniej informacji zwrotnej na temat swojej pracy.

Klarowne ocenianie: Należy ustalić jasne kryteria oceniania, których trzeba przestrzegać w stosunku do każdego ucznia. W ten sposób można łatwo wyjaśnić, gdzie uczeń nie poradził sobie z zadaniem, a gdzie wypadł najlepiej. Za każdym razem, gdy wystawia się ocenę i przekazuje informację zwrotną, należy zachęcić ucznia do refleksji nad swoją nauką i umiejętnościami.

Sprawiedliwość: Każdy uczeń w klasie powinien mieć szansę wykazania się swoimi umiejętnościami na koniec lekcji. Ocena powinna być otwarta na różnice między uczniami.

Kompleksowość: Ocenianie w szkole pływania powinno uwzględniać wszystkie umiejętności uczniów. Oceny końcowe muszą być oparte na różnych zadaniach, które były wielokrotnie powtarzane w czasie trwania kursu.

Systemy zarządzania szkołą pływania są nieocenione, jeśli chodzi o śledzenie wyników uczniów. W nowoczesnym systemie można wprowadzić każdą ocenę do profilu ucznia. Daje to swobodę śledzenia i analizowania ogólnych wyników klasy.

Posiadanie tak szerokiego przeglądu pozwala także na wyodrębnienie uczniów osiągających najlepsze wyniki od uczniów słabych. W rezultacie grupowanie nowych klas staje się dużo łatwiejsze.

Perfect Gym Swim School lesson plan new class of studentsŹródło:

W skrócie...

Kierownicy szkół pływania powinni współpracować ze swoimi instruktorami, aby wygospodarować czas na opracowanie efektywnych planów lekcji pływania w klubie fitness. Rezygnacja z tak integralnego aspektu nauczania pływania, w dłuższej perspektywie może zaszkodzić reputacji szkoły pływania, utrudnić postępy uczniów, a z czasem zwiększyć wskaźnik rezygnacji z zajęć.

Posiadanie jednej formuły planowania lekcji pływania w szkole ułatwi śledzenie i ocenę postępów uczniów. Co więcej, będziesz mieć pewność, że wszyscy instruktorzy wiedzą co robić podczas oceniania umiejętności pływackich swoich uczniów.

Dziękujemy za uwagę! Jeśli Ci się podoba, podziel się tym z innymi!

Chcesz zacząć swoją przygodę z Perfect Gym?

Umów się na bezpłatną prezentację

Chcesz zobaczyć demo?

Umów się na bezpłatną prezentację

Zarezerwuj spotkanie online, aby zapoznać się z oprogramowaniem Perfect Gym!