Wróć do listy

Analiza krajów pod kątem terminów ponownego otwierania siłowni

Ponowne otwarcie siłowni w czasach po wybuchu COVID-19 nie będzie tak proste, jak mogłoby się wydawać. Każdy kraj ma swoje własne restrykcje i wytyczne związane z COVID. Przed ponownym otwarciem siłownie będą musiały się do nich dostosować. Będą też musiały przyjąć nowe zasady, a czasem nawet zmienić sposób działania.

Analiza krajów pod kątem terminów ponownego otwierania siłowni

W niniejszym artykule przyjrzymy się sytuacji związanej z ponownym otwarciem obiektów w Niemczech, Polsce, USA, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na podstawie studium przypadku. Każdy z tych krajów znajduje się na innym etapie wznawiania działalności. W niektórych krajach siłownie zostały już otwarte, podczas gdy w innych dopiero się do tego przygotowują. Pozwoli nam to dobrze zrozumieć strategie poszczególnych rządów dotyczące ponownego otwarcia. Na przykład Australia już od jakiegoś czasu jest "otwarta", a Wielka Brytania dopiero zaczyna znosić ograniczenia.

Zdajemy sobie sprawę, że istnieje wiele sprzecznych informacji dotyczących ograniczeń związanych z COVID. Ponieważ zależy nam na dostarczaniu wiarygodnych informacji, będziemy powoływać się wyłącznie na sprawdzone źródła. Należą do nich IHRSA oraz strony odpowiednich władz krajowych i stanowych. Nasze studia przypadków można pogrupować na trzy kategorie:

Ponownie otwarte (całkowite lub prawie):

  • Australia
  • USA
  • ZEA

W okresie przejściowym:

  • Wielka Brytania

Kraje nadal objęte ścisłymi ograniczeniami w zakresie restrykcji:

  • Niemcy
  • Polska

 

Australia

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID, 23 marca 2020 r. rząd federalny zalecił zamknięcie na czas nieokreślony siłowni, obiektów fitness i ośrodków rekreacyjnych w całej Australii. Rząd podzielił Australię na stany i terytoria. Każdy stan był odpowiedzialny za zarządzanie lokalną sytuacją związaną z COVID, wprowadzając lokalne ograniczenia. Działania zależały od liczby zachorowań. Gdy liczba przypadków była już pod kontrolą, rząd wprowadził Plany Bezpieczeństwa COVID. W ramach Planów Bezpieczeństwa COVID, wszystkie kluby w całej Australii mogą być ponownie otwarte od 8 listopada 2020 r. Przyjrzyjmy się sytuacji związanej z ponownym otwarciem siłowni w różnych stanach.

Nowa Południowa Walia

Przez prawie dziewięć miesięcy sytuacja była względnie normalna. 13 czerwca 2020 r. był dniem, w którym siłownie, studia jogi i placówki fitness mogły zostać ponownie otwarte. Wynika to z faktu, że w Nowej Południowej Walii w ciągu 24 godzin zdiagnozowano tylko cztery nowe przypadki COVID. Spośród tych czterech przypadków dwa dotyczyły podróżnych objętych kwarantanną hotelową.

Branża fitness prowadziła kampanię na rzecz ponownego otwarcia siłowni i obiektów fitness przez rząd. W rezultacie minister zdrowia NSW Brad Hazzard ogłosił złagodzenie ograniczeń i ponowne otwarcie siłowni, mówiąc: "Wiele osób jest zdesperowanych, aby tam wrócić [na siłownie]".

Po ponownym otwarciu, placówki fitness mogą działać w ograniczonym zakresie. Ograniczenia dotyczą jednej osoby na cztery metry kwadratowe, w tym personelu. Na zajęciach grupowych może przebywać maksymalnie dziesięciu uczestników oraz instruktor.

Queensland

Latem ubiegłego roku Queensland w Australii wprowadził trzyetapowy plan łagodzenia ograniczeń. Do 13 czerwca 2020 r. tylko jedna osoba po powrocie z zagranicy miała pozytywny wynik testu na obecność COVID. W związku z tym premier Annastacia Palaszczuk zezwoliła na ponowne otwarcie siłowni i klubów zdrowia z ograniczeniem do 20 użytkowników.

Było to krótkotrwałe, ponieważ od 1 kwietnia 2021 roku w całym Queensland, z wyjątkiem Greater Brisbane, wprowadzono nowe ograniczenia. Restrykcje te wprowadziły nowe wytyczne, ograniczające gęstość zaludnienia siłowni. Nowe wytyczne dopuszczają jedną osobę na dwa metry kwadratowe w dowolnej siłowni lub obiekcie. Wytyczne te obowiązują niezależnie od wielkości obiektu. Siłownie są także zobowiązane do prowadzenia rejestru klientów uczęszczających na zajęcia. Ograniczenia te będą obowiązywać do 15 kwietnia.

Queensland

Źródło:

Australia Południowa

W chwili pisania tego artykułu w Australii Południowej odnotowano osiem nowych przypadków. W ramach planu "ochrona przed COVID" (z ang. COVID-Safe), siłownie mogą działać w warunkach ograniczonej przepustowości. Całkowita liczba osób na siłowni nie może przekraczać trzech osób na 4 metry kwadratowe. Co więcej, wszystkie firmy, które prowadzą określoną działalność publiczną, muszą posiadać plan dotyczący COVID-Safe.

Plan COVID-Safe jest wymagany we wszystkich terytoriach i stanach w Australii. Jest to plan, który pomaga właścicielom firm (też: siłowni) chronić swoich pracowników i klientów. Plan ten pomaga właścicielom przygotować się na podejrzenie lub potwierdzenie przypadku COVID w ich obiekcie.

Tasmania

Od początku pandemii na Tasmanii odnotowano 232 przypadki. Ze względu na niewielką liczbę przypadków, Tasmania była w stanie złagodzić ograniczenia przed czasem. Siłownie i obiekty fitness mogły zostać ponownie otwarte 5 czerwca 2020 roku. Co prawda ograniczono liczbę klientów do 20 osób, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Od 12 kwietnia 2021 roku pewne ograniczenia nadal obowiązują. Ograniczenia te pozwalają na zgromadzenie 250 osób w niepodzielonym lokalu wewnętrznym lub jednej osoby na każde dwa metry kwadratowe. Zaleca się, aby w miarę możliwości klienci zachowywali 1,5-metrowy dystans społeczny.

Tasmania

Źródło:

Victoria

Wiktorii udało się znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID. W ciągu ostatnich 30 dni zgłoszono tylko 4 nowe przypadki. W związku z tym, 9 kwietnia 2021 r. władze stanu Wiktoria jeszcze bardziej złagodziły restrykcje dotyczące bezpieczeństwa COVID, pozwalając na ponowne otwarcie siłowni. Podobnie jak w każdym innym stanie, po ponownym otwarciu siłownie muszą przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa COVID.

Osoby korzystające z siłowni są zachęcane do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 metra od innych klientów podczas ćwiczeń. Obowiązkiem siłowni jest także przestrzeganie zasady "jedna osoba na cztery metry kwadratowe". Rząd nie wprowadził żadnych ograniczeń dotyczących zajęć w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu. Zachęca się do noszenia masek na twarzy podczas ćwiczeń, jeśli nie jest zachowana bezpieczna odległość.

Australia Zachodnia

W chwili pisania tego tekstu Australia Zachodnia pozostaje w stanie wyjątkowym, mimo że w ciągu ostatnich siedmiu dni odnotowano jeden przypadek zachorowania na COVID. Mając to na uwadze, siłownie i obiekty fitness mogą pozostać otwarte. Mogą one działać pod warunkiem, że przestrzegają zasady "jedna osoba na dwa metry kwadratowe".

Co więcej, ponownie otwierane siłownie muszą być obowiązkowo zarejestrowane jako kontaktowe. Celem rejestru "kontaktowego" jest zmniejszenie ryzyka niekontrolowanego wybuchu epidemii COVID. Obowiązkiem siłowni jest prowadzenie rejestru kontaktowego wszystkich osób przychodzących do ich obiektu.

W skrócie

Mimo podziału na terytoria, przepisy dotyczące COVID zostały stosunkowo ujednolicone. Tempo i wydajność siłowni na każdym terytorium w zakresie ponownego otwarcia zależy od liczby potwierdzonych przypadków. Im dłużej na danym terytorium nie ma przypadków zachorowań, tym więcej klientów może wrócić do siłowni i tym bardziej znoszone są restrykcje.

West Australia

Źródło:

Stany Zjednoczone

Ograniczenia dotyczące COVID-19 w Stanach Zjednoczonych są egzekwowane przez poszczególne stany, podobnie jak w Australii. Tak więc ograniczenia dotyczące COVID różnią się w poszczególnych stanach. W chwili obecnej w 39 stanach nadal obowiązują ścisłe ograniczenia dotyczące pozostawania w domu. Oznacza to, że w jedenastu stanach siłownie mogły zostać ponownie otwarte, w pewnym zakresie. My przyjrzymy się tylko następującym stanom USA: Kalifornia, Floryda i Nowy Jork. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz znaleźć podział na poszczególne stany pod tym linkiem.

Kalifornia

19 marca 2020 r. Kalifornia była jednym z pierwszych stanów w USA, w których wprowadzono blokadę. Obejmowało to zamknięcie niepotrzebnych firm, takich jak siłownie i obiekty fitness. W ciągu roku od wybuchu pandemii Kalifornii udało się ograniczyć liczbę zachorowań. Na dzień 13 kwietnia 2021 r. w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono 1,5 tys. nowych przypadków zachorowań na COVID. Spowodowało to wprowadzenie czterofazowego planu ponownego otwarcia. Zgodnie z tym planem siłownie zostaną ponownie otwarte w fazie 3.

Na stronie rządowej, w zakładce Plan Bezpiecznej Gospodarki, można znaleźć informację, że ponowne otwarcie siłowni zależy od konkretnego hrabstwa (z ang. county). W zależności od powiatu, siłownie mogą zostać ponownie otwarte w ograniczonym zakresie, od 10 do 50%. Różnice pojawiają się także w kontekście rodzajów obiektów, które mogą zostać ponownie otwarte - od siłowni po sauny i ścianki wspinaczkowe.

Floryda

Stan Floryda spóźnił się z wydaniem nakazu pozostania w domu. W związku z tym wiele hrabstw wprowadziło własne, lokalne rozporządzenia. W ciągu ostatniego miesiąca dzienna liczba nowych przypadków COVID utrzymywała się na poziomie poniżej 10 tys. W związku z tym siłownie otrzymały zielone światło na ponowne otwarcie przy 50-procentowej przepustowości.

Plan odnowy Florydy - trójfazowy plan wprowadzający powolne łagodzenie ograniczeń. W ramach tego planu siłownie będą mogły zostać ponownie otwarte w pełnym zakresie. Po ponownym otwarciu siłownie powinny zachować odpowiednie praktyki sanitarne. Władze lokalne mają jednak prawo do wprowadzenia ograniczeń, jeśli uznają to za konieczne.

California

Źródło:

Nowy Jork

Rząd Nowego Jorku wprowadził czteroetapowy plan "dalszy rozwój Nowego Jorku" (z ang. "Moving New York Forward"). Ma on na celu zmniejszenie liczby zachorowań. Siłownie i obiekty fitness zostały objęte czwartą fazą planu. Siłownie, wraz z innymi "zbędnymi" firmami, mogły zostać ponownie otwarte 20 lipca 2020 roku.

Aby ponownie otworzyć siłownie, musiały one złożyć wniosek o przeprowadzenie inspekcji siłowni i obiektów fitness oraz wypełnić formularz atestacyjny. Formularz ten zapewnia, że siłownie przestrzegają wymogów COVID dla stanu Nowy Jork. Aby ponownie otworzyć siłownię, musi ona przejść inspekcję Departamentu Zdrowia i Higieny Psychicznej i złożyć formularz. Siłownie muszą także stworzyć i udostępnić plan bezpieczeństwa COVID, w którym przedstawione są środki bezpieczeństwa.

W skrócie

Chociaż, podobnie jak w Australii, siłownie w jedenastu stanach zostały ponownie otwarte w ograniczonym zakresie, liczba potwierdzonych przypadków COVID znacznie się różni. Nawet w szczytowym okresie w Australii odnotowano niecałe 18 tys. przypadków, podczas gdy w USA - niecałe 240 tys. Podejście poszczególnych stanów do ograniczeń związanych z COVID różniło się w USA i Australii. Podczas gdy Stany Zjednoczone przyjęły bardziej swobodne podejście i otworzyły ponownie swoje siłownie na początku (gdy liczba potwierdzonych przypadków była wciąż wysoka), Australia postanowiła poczekać, aż liczba przypadków spadnie do rozsądnego poziomu.

New York

Źródło:

Wielka Brytania

Wielka Brytania została dość mocno dotknięta przez pandemię. Spowodowało to wprowadzenie surowych restrykcji dotyczących izolacji (z ang. lockdown), "baniek" domowych i wyłączenia wszystkich innych, mniej istotnych firm. Niepotrzebne przedsiębiorstwa obejmowały również siłownie, obiekty fitness i centra rekreacyjne.

W lutym 2021 roku Boris Johnson ogłosił czteroetapowy plan złagodzenia restrykcji dla Anglii. Plan ten obejmuje harmonogram ponownego otwarcia siłowni, placówek fitness i centrów rekreacyjnych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, siłownie będą mogły zostać ponownie otwarte 12 kwietnia. Jednak zajęcia ruchowe i grupowe będą mogły zostać otwarte dopiero 17 maja.

Właściciele siłowni opowiadają się za tym, aby siłownie zostały uznane za podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Argumentują, że regularne ćwiczenia pomagają wielu osobom zachować dobre zdrowie psychiczne. Pandemia miała na nie silny wpływ.

W skrócie

W Wielkiej Brytanii zastosowano podobne podejście do ponownego otwierania obiektów jak w Australii. Rząd postanowił znieść ograniczenia dopiero wtedy, gdy liczba zachorowań spadnie do mniej niż 5 tys. dziennie. Wznowienie działalności również odbywa się etapami i jest dokładnie monitorowane, na wypadek nagłego wzrostu liczby nowych przypadków. Jeśli tak się stanie, blokada zostanie ponownie wprowadzona.

New York

Źródło:

Zjednoczone Emiraty Arabskie

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich liczba potwierdzonych dziennie przypadków COVID utrzymuje się na poziomie około 2 tys. Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Sytuacjami Kryzysowymi i Katastrofami wydał dokument "Środki ostrożności przy ponownym otwarciu dla ośrodków fitness od 22 stycznia 2021 roku". Określono w nim środki, jakich powinny przestrzegać siłownie i obiekty fitness podczas ponownego otwarcia. Dotyczy to m.in. zachowania dystansu społecznego - 3 metry między poszczególnymi osobami. Zajęcia grupowe są również dozwolone, jeśli zachowana jest odległość 3 metrów. Wspólny sprzęt, taki jak hantle, powinien być używany tylko w ramach restrykcyjnego harmonogramu.

 

Polska

19 marca 2021 r. mija rok od wprowadzenia w Polsce lockdownu. Na polecenie rządu siłownie były zamknięte przez prawie cały czas trwania pandemii. W ciągu tego roku Polska miała trudności z ograniczeniem liczby nowych przypadków COVID. W chwili pisania tego artykułu w ciągu ostatnich 24 godzin zgłoszono 13 tys. nowych przypadków zachorowań na COVID. Spowodowało to przedłużenie lockdownu dla całego kraju do 18 kwietnia.

Oznacza to, że siłownie i obiekty fitness będą mogły być ponownie otwarte najwcześniej pod koniec kwietnia. Eksperci rządowi ostrzegają jednak, że ścisła blokada może zostać przedłużona aż do maja. W rezultacie siłownie, obiekty fitness i baseny są zamknięte już od ponad roku. Wyjątkiem są siłownie użytkowane dla celów medycznych oraz siłownia reprezentacji narodowej.

Siłownie w Polsce udało się otworzyć na krótko 6 czerwca 2020 roku. W związku z tym istnieją już wytyczne dotyczące ponownego otwarcia tych placówek. Wytyczne rządowe zapewniają bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i klientom. Odbywa się to poprzez ograniczenie liczby użytkowników, regularne sprzątanie i stosowanie środków dezynfekujących. Siłownie są więc gotowe do ponownego otwarcia, czekają tylko na zielone światło od rządu.

Poland

Źródło:

Niemcy

Od 14 kwietnia 2021 r. niektóre landy, takie jak Dorsten i Berlin, rozważają wprowadzenie dalszych ograniczeń w związku z planowaną przez rząd ogólnokrajową przerwą awaryjną związaną z COVID. Jest to spowodowane obciążeniem szpitali, ponieważ liczba potwierdzonych przypadków utrzymuje się na poziomie około 24 tys. Dopóki liczba zachorowań nie spadnie, siłownie w Niemczech nie będą ponownie otwierane.

Rząd federalny wprowadził wytyczne dotyczące COVID. Zgodnie z nimi, jeśli w danym powiecie lub mieście liczba zachorowań przekroczy 100 dziennie przez trzy kolejne dni, wprowadzone zostaną dodatkowe środki bezpieczeństwa. Niezależnie od liczby zachorowań, sport można uprawiać tylko samemu lub z członkiem własnego gospodarstwa domowego.

Germany

Źródło:

W skrócie

Sytuacja w Polsce jest podobna do tej w Niemczech. Polskie szpitale nie są w stanie poradzić sobie z liczbą pacjentów chorych na COVID. Dlatego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rząd przedłużył okres zamknięcia szpitali do czasu poprawy sytuacji. Podczas gdy Niemcy przyjęły bardziej indywidualne podejście, dając poszczególnym regionom autonomię w zakresie wprowadzania przepisów, Polska wprowadziła ujednolicone ograniczenia w całym kraju.

Uwagi końcowe

Nie ulega wątpliwości, że siłownie na całym świecie zostały dotknięte pandemią. Decyzja rządów o ponownym otwarciu lub zamknięciu siłowni nie była łatwa. Pod uwagę wzięto wiele przesłanek, ale czynnikiem decydującym jest liczba zachorowań.

Niektóre rządy, takie jak Australia czy Niemcy, kładą nacisk na bezpieczeństwo jednostki. W związku z powyższym siłownie nie mogą być ponownie otwarte, dopóki dzienna liczba przypadków nie zostanie zredukowana do rozsądnego poziomu.

Poszczególne stany USA uznały, że ważniejsze jest utrzymanie firm i silnej gospodarki. Doprowadziło to do ponownego otwarcia siłowni i obiektów fitness na dość wczesnym etapie pandemii.

Źródło głównego zdjęcia.

Dziękujemy za uwagę! Jeśli Ci się podoba, podziel się tym z innymi!

Chcesz zacząć swoją przygodę z Perfect Gym?

Umów się na bezpłatną prezentację

Chcesz zobaczyć demo?

Umów się na bezpłatną prezentację

Zarezerwuj spotkanie online, aby zapoznać się z oprogramowaniem Perfect Gym!