/

Studium przypadku Perfect Gym: MACFit Turcja

"Wraz z wdrożeniem Perfect Gym fundamentalnie zmieniliśmy sposób, w jaki działamy i dostarczamy wartość naszym klientom... Perfect Gym wzmocnił nasze mięśnie analityczne dzięki jakości i spójności danych". Przeczytaj wszystko o tym, jak Macfit w Turcji wykorzystał cyfrowe możliwości platformy Perfect Gym do obsługi największej sieci fitness w całej Turcji.

Studium przypadku Perfect Gym: MACFit Turcja

Turcja, jako niedojrzały, ale rozwijający się rynek fitness, oferuje wiele możliwości dalszego rozwoju branży. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat przychody z krajowego segmentu zdrowia i odnowy biologicznej wzrosły o 17%. Największa korporacyjna sieć sportowa w kraju, Mars Sportif, odegrała kluczową rolę w zwiększeniu zainteresowania i zaangażowania tureckiej opinii publicznej w kwestie fitness, poprzez swoją budżetową ofertę i wysokiej klasy obiekty. Jako Perfect Gym, jesteśmy szczęśliwi, że możemy obsługiwać wiodącą markę fitness na rynku tureckim.

Mars Sportif początkowo zadebiutował w Turcji w 2012 roku jako ekskluzywny obiekt o nazwie MAC. Aby osiągnąć cel, jakim jest wykładniczy wzrost firmy, Mars Sportif uruchomił MACFit, wielofunkcyjną sieć budżetową. Miała stanowić bardziej przystępną cenowo alternatywę dla siłowni w całej Turcji. Mars Sportif obsługuje łącznie ponad 200 tys. użytkowników z całego kraju.

MACFit wystartował jako niskobudżetowa koncepcja w momencie, gdy ogólny udział w zajęciach fitness wynosił poniżej 2%, a trendy fitness w Turcji były dyktowane przez ekskluzywne placówki. Rozwijając się z sześciu klubów (w 2013 roku) do 81 obiektów (dzisiaj), MACFit zapoczątkował nowy segment branży fitness w Turcji. Idea była wcześniej ignorowana, ponieważ na rynku funkcjonowały ekskluzywne kluby, oferujące wysokiej jakości zajęcia przy elastycznych i przystępnych opłatach członkowskich.

Według Naczelnego Dyrektora Technicznego, Serhata Göktepe, Mars Sportif potrzebował czegoś więcej, niż platformy do zarządzania, która pomieściłaby ich zróżnicowany styl obiektów. Potrzebowali też rozwiązania dającego możliwości cyfrowego rozwoju, aby nadążyć za szybką ekspansją placówek i ich dominacją w nowoczesnej, tureckiej branży fitness.

Przejście Mars Sportif do Perfect Gym

Mars Sportif zdecydował się na zmianę narzędzi zarządzania na Perfect Gym w 2018 roku, z powodu ograniczeń poprzedniego oprogramowania. Ich działania były ograniczone przez zdecentralizowany system, który nie zapewniał dobrego nadzoru nad stale rosnącą liczbą klubów w całej Turcji. Czuli się również ograniczeni brakiem możliwości dostosowania opcji umów do konkretnych potrzeb swoich placówek i klientów. Problem stanowiły, np:

  • Brak opcji ponownego dołączenia klienta
  • Ograniczenia dotyczące zamrożenia członkostwa
  • Brak możliwości przeniesienia umowy, np. z umowy rocznej na miesięczną
  • Brak automatycznego obliczania zwrotu kosztów
  • Brak możliwości zwiększenia sprzedaży (z ang. upsell) lub wprowadzenia sprzedaży krzyżowej (z ang. cross-sell)

Obciążenia wynikające z tych ograniczeń w końcu przerodziły się w poważniejsze problemy, powodując utratę klientów i przychodów we wszystkich placówkach. Dodatkowo, ich oddzielne narzędzia do zarządzania nie nadążały za rosnącymi wymaganiami cyfrowymi, których nowoczesna branża fitness oczekuje zarówno po stronie klienta, jak i kierownictwa placówki.

Posiadając ponad 80 obiektów fitness, które działają w oparciu o różne modele finansowe i usługowe, Mars Sportif uznał, że potrzebuje rozbudowanej platformy, która będzie w stanie rozwijać się wraz z ich dynamicznym wzrostem.

Zautomatyzowane usługi i scentralizowane zarządzanie

Dążąc do pozycji wiodącej marki sportowej w Turcji, Mars Sportif konsekwentnie integrował nowoczesne rozwiązania z zakresu fit technologii. Wykorzystano różne zautomatyzowane i cyfrowe narzędzia, aby ułatwić codzienne funkcjonowanie klubów. Jednym z nich była prosta, samoobsługowa rejestracja i odprawa. Firma chciała stworzyć wydajny model zatrudnienia, który wyeliminował potrzebę posiadania na miejscu działów sprzedaży lub marketingu. Taka struktura zarządzania pozwoliła też pracownikom na priorytetowe traktowanie obsługi klientów klubu.

Jednak w firmie Mars Sportif brakowało centralnych ram do kontroli i regulacji tych narzędzi. To z kolei prowadziło do niespójnych raportów lub niewłaściwego przetwarzania informacji o klientach. Pracownicy MACFit musieli osobiście radzić sobie z kłopotami wynikającymi z częstych rozbieżności i dublowania się danych, ponieważ podstawowe funkcje klubów były obsługiwane przez różnych dostawców. Kompleksowa platforma Perfect Gym była w stanie znacznie zmniejszyć problemy z obsługą, z którymi borykał się personel pomocniczy.

Göktepe opisuje wpływ Perfect Gym na poprawę doskonałości operacyjnej i efektywności kosztowej w następujący sposób: "Teraz (oprogramowanie do zarządzania) jest znacznie bardziej ukierunkowane na zarządzanie klubem; nie ma problemów z wydajnością w okresach miesięcznych. Mamy dwa razy szybszy proces windykacji, w jednym systemie. Poniżej można zobaczyć, jak zmniejszyła się liczba zgłoszeń otrzymywanych przez centralny zespół ds. zarządzania członkostwem po uruchomieniu systemu 18 października".

Ten wyraźny spadek liczby problemów z członkostwem, których rozwiązanie uprzednio wymagało konsultacji z zarządem, pokazuje zalety oprogramowania Perfect Gym. Taka platforma może znacząco odciążyć pracowników, którzy zajmują się prowadzeniem obiektu fitness.

Platforma zwiększająca przychody

Göktepe przyznaje również, że Perfect Gym był doskonałą platformą do maksymalizacji zysków, dzięki elastycznym i progresywnym opcjom zarządzania kontraktami. Chociaż MACFit to kluby budżetowe, wiele lokalizacji cieszy się wzrostem liczby klientów dzięki oferowaniu ekskluzywnych doświadczeń za niską, jednorazową opłatą. Kluby te zazwyczaj kuszą nowych klientów rocznymi lub dwuletnimi umowami po wyjątkowo przystępnych cenach. Dzięki temu klienci, przez określony czas, nie biorą nawet pod uwagę rezygnacji.

Te atrakcyjne oferty mogą być również dostosowane do osiągnięcia odwrotnego celu. Kluby budżetowe mogą kusić klientów przystępnymi cenowo umowami krótkoterminowymi, bez kar za ich rozwiązanie. Chociaż taka strategia może być bardzo pomocna w pozyskiwaniu klientów, naraża jednak placówki na wysoki wskaźnik rezygnacji, a w konsekwencji na niewiarygodne prognozy przychodów.

MACFit odkrył, że był najbardziej narażony na rotację klientów, gdy ci chcieli zmienić rodzaj umowy. Dlaczego? Ich poprzednia platforma zarządzania nie mogła zmieniać okresów rozliczeniowych. Opcje umów oferowane przez Perfect Gym rozwiązały ten problem, zapewniając ciągłość członkostwa podczas procesu zmiany umowy.

Göktepe opowiada o zmianach strukturalnych, jakie jego placówki wprowadziły w ofertach kontraktowych dla klientów: "Wdrożyliśmy poważne zmiany w procesach biznesowych, w tym 'likwidację naliczania opłaty członkowskiej według stawki proporcjonalnej' oraz 'długoterminowe zobowiązanie do członkostwa w celu uzyskania najniższej ceny miesięcznej'... Dzięki szerokiej funkcjonalności Perfect Gym udało się to osiągnąć głównie poprzez konfigurację systemu oraz kilka niestandardowych rozwiązań.

Göktepe dodaje: "Ta zmiana drastycznie zwiększyła wskaźnik sprzedaży członkostw długoterminowych, co w bardzo krótkim czasie pozytywnie wpłynęło na generowanie przychodów. Teraz okresy członkostwa nie zaczynają się od 1. dnia miesiąca do końca miesiąca. Nie ma też naliczania proporcjonalnego, co również bardzo pozytywnie wpływa na przepływy pieniężne.

Wiele obiektów fitness jest tradycyjnie przywiązanych do planów płatności, które muszą być realizowane pierwszego dnia miesiąca, zamiast rozpoczynać się w dniu, który jest wygodny dla klienta. Przy tak rygorystycznym terminie płatności, wielu klientów było niezadowolonych z konieczności płacenia proporcjonalnych opłat za dni pomiędzy rozpoczęciem umowy, a początkiem cyklu płatności.

Dzięki systemowi wyposażonemu w elastyczne opcje i plany płatności, placówki Mars Sportif poprawiły retencję, pozwalając swoim klientom na ustalanie własnych, określonych planów płatności, bez naliczania proporcjonalnego. Dzięki temu kluby zyskały długoterminowych klientów. Korzystanie z jednego, wszechstronnego systemu, który zarządza klientami i procedurami płatności jest bardzo wygodne. W dodatku zmniejsza obciążenie personelu i możliwość popełnienia błędów - przez klientów i pracowników.

Co więcej, cyfrowe portale dla klientów Perfect Gym umożliwiają użytkownikom klubu przyjęcie bardziej proaktywnej roli w zarządzaniu własnymi kontami. Większa autonomia klientów, wspierana przez elastyczne plany płatności i różne opcje umów, przyczyniła się do wzrostu poziomu zadowolenia klientów MACFit.

Wykorzystanie otwartego API Perfect Gym

Mars Sportif wykorzystał również otwarty interfejs programowania aplikacji (z ang. API) Perfect Gym, aby zapewnić swoim klientom najlepsze usługi, oparte na innowacjach możliwościach. Na przykład, dzięki własnemu portalowi do rejestracji online i zapisu klientów, Mars Sportif wykorzystuje API Perfect Gym, by bezproblemowo przesyłać wszystkie dane nowych użytkowników do scentralizowanego systemu Perfect Gym. To rozwiązanie jest kluczowe dla rozwoju i zarządzania ich biznesem.

Göktepe opisuje tę integrację jako "... kluczową, ponieważ w starym systemie mieliśmy problemy ze zdublowanymi i brakującymi klientami. Dzięki integracji z Perfect Gym wyeliminowaliśmy tego rodzaju błędy. Teraz jesteśmy na tyle elastyczni, że możemy dostosowywać się do wszelkich zmian na stronach do rejestracji online, w oparciu o interfejsy API Perfect Gym."

Dodatkowo, integracja Perfect Gym z aplikacją mobilną Virtuagym pozwala wszystkim klientom MAC i MACFit na synchronizację ich danych (personalnych i fitnessowych) z platformą do zarządzania.

Göktepe komentuje: "Mamy płynną integrację między Virtuagym i PerfectGym, jeśli chodzi o klientów, opłaty, wejścia. Integracja znacznie poprawiła możliwości umawiania spotkań indukcyjnych. Wystarczy kilka sekund, aby przesłać dane klienta z systemu rejestracji online do PerfectGym i z PerfectGym do Virtuagym. W starych systemach takie działania zajmowały średnio od pięciu do dziesięciu minut".

Źródło

"W ten sposób klienci mogą bardzo łatwo zarezerwować termin wizyty tuż po zakończeniu procesu zapisów. Dane dotyczące zameldowania (z ang. check-in) są również synchronizowane z Perfectgym do Virtuagym. To umożliwia organizację wyzwań związanych z zameldowaniem między klientami, za pomocą aplikacji mobilnej."

Dzięki dostarczeniu ważnych danych klientów do platformy Perfect Gym, informacje te mogą być ponownie wykorzystane i zinternalizowane przez kierownictwo Mars Sportif. To natomiast pozwala poprawić doświadczenia klientów na poziomie osobistym lub grupowym, jako społeczności. Jak już wspomniano, kontrola zameldowań klientów i danych dotyczących ich ćwiczeń pozwala klientom klubu angażować się w ogólnoklubowe wyzwania fitness. Takie konkurencje wzmacniają poczucie wspólnoty klubowej i stanowią dodatkową zachętę do częstego odwiedzania klubu.

Optymalizacja cyfrowa

Perfect Gym odegrał również znaczącą rolę w cyfryzacji usług MACFit, pomagając firmie dotrzymać kroku rozwojowi technologicznemu w branży fitness. Platforma stworzyła ramy dla cyfrowego zaangażowania klientów, umożliwiła korzystanie z usług Perfect Gym w chmurze oraz stały dostęp do danych klientów.

Göktepe mówi, że: "Wraz z wdrożeniem Perfect Gym fundamentalnie zmieniliśmy sposób, w jaki działamy i dostarczamy usługi dla naszych klientów. Ponadto, biorąc pod uwagę trzecią platformę, zyskaliśmy solidną infrastrukturę, przechodząc z systemu lokalnego (z ang. on-premise) do chmury. To wszystko dzięki wdrożeniu Perfect Gym. Biorąc pod uwagę, że Perfect Gym jest centralną i najważniejszą częścią całego portfela aplikacji, bardzo dobrze jest wiedzieć, że jest on w bezpiecznych rękach zespołu Perfect Gym."

Dzięki technologicznie postępowym fundamentom, MACFit może wykorzystać dowolną kombinację pozyskanych danych, aby stworzyć i dostarczyć klientom nowe doświadczenia związane z ich marką.

Jeśli chodzi o rozwój biznesu, Göktepe przyznaje, że zestaw narzędzi Perfect Gym do zbierania danych jest równie ważny, jak ten do mierzenia przychodów i istotnych prognoz.

Göktepe mówi: "Wdrożenie Perfect Gym wzmocniło również naszą analitykę, dzięki jakości i spójności danych. Teraz bardzo łatwo jest pobierać, przekształcać i ładować (z ang. ETL) dane z PerfectGym do naszego magazynu danych. Robimy to przez bezpośrednie połączenie z bazą danych, a wszystkie wskaźniki efektywności (z ang. KPI) są raportowane na podstawie tych danych."

MACFit wykorzystuje teraz te kluczowe punkty danych do tworzenia przemyślanych strategii biznesowych i prognoz przychodów, aby jak najlepiej realizować cele korporacyjne. O sukcesie tych inicjatyw świadczy status MACFit, jako wiodącego przedsiębiorstwa fitness w kraju.

Wnioski końcowe

Dzięki ekspansji klubów i transformacji cyfrowej Mars Sportif, Perfect Gym mógł pomóc wiodącej sieci fitness w Turcji utrzymać swoją prestiżową reputację. Ich różnorodne obiekty będą nadal korzystać z wszechstronnych opcji zarządzania Perfect Gym, aby przyciągnąć nowych i utrzymać obecnych klientów.

Dziękuję za uwagę.
Jeśli spodobał Ci się ten wpis, udostępnij go dalej!

  • Find us on Facebook
  • Find us on Youtube
  • Find us on Twitter
  • Find us on Instagram
  • Find us on Linkedin
Polecane posty

Cyfrowo przekształć swoje studio

Podczas gdy obiekty fitness przechodzą transformację cyfrową, pakiet do zarządzania klubem fitness Perfect Gym staje się niezbędną platformą ułatwiającą użytkownikom korzystanie z klubu i wszystkich jego doświadczeń.

Zaufali nam liderzy rynku fitness i rekreacji.

McFit
World Class
Sportcity
Fit For Free
Gold's Gym
Snap Fitness
Fitness 24 Seven
Easy Gym
David LLoyd
MacFit
Crunch
Fitness World

Zaplanuj bezpłatne demo