Wróć do listy

Taktyki zwiększania motywacji uczniów szkół pływania

Jako instruktor szkoły pływania masz za zadanie towarzyszyć uczniom i motywować ich krok po kroku na długiej drodze do opanowania sztuki pływania. Jednak pływanie może być przerażające dla nowicjuszy, zwłaszcza, gdy lekcje stają się żmudne i trudne. Jak więc rozbudzić entuzjazm uczniów, gdy ich motywacja spada?

Taktyki zwiększania motywacji uczniów szkół pływania

Nauka pływania jest istotnym elementem dorastania. Nie oznacza to jednak, że jest łatwa do opanowania. Jak każda inna umiejętność życiowa, pływanie wymaga powtarzania, praktyki, poświęcenia i motywacji, aby stało się drugą naturą. I jak każda inna umiejętność życiowa, może być też nieskończenie wyczerpujące. Brak motywacji do pływania jest jednym z największych czynników powodujących, że uczniowie rezygnują z nauki.

Usprawiedliwiony brak motywacji u uczniów może zatrzymać ich w postępach i doprowadzić do przedwczesnego zakończenia lekcji i treningów, zwiększając rotację uczniów i powodując problemy finansowe pływalni, z powodu spadku prognozowanych przychodów. To ważne informacje dla kierowników szkół pływania.

Nikt nie wygrywa.

Dlatego tak ważne jest, aby uczniowie byli zmotywowani do sesji pływania.

Motywowanie klientów na pływalniach może być kluczowe dla ich sukcesu. Motywacja oznacza dążenie do osiągnięcia większego celu, większego zadania. Posiadanie celu jest tym, co napędza ludzi. Jest jednym z powodów, dla których robimy kariery, mamy dzieci i partnerów. Zwiększaj motywację do pływania na swoich zajęciach poprzez:

  1. Budowanie relacji uczeń-instruktor
  2. Wykorzystanie mentoringu rówieśniczego i podziału na grupy
  3. Organizowanie wydarzeń w szkole pływania
  4. Wprowadzanie wyzwań związanych z pływaniem

Krok 1: Budowanie relacji uczeń-instruktor

Budowanie relacji z uczniami może stworzyć dwukierunkową relację sprzyjającą osiągnięciu przez dziecko celu, jakim jest pływanie. Z perspektywy instruktora, większa otwartość i przystępność sprawi, że uczniowie będą bardziej otwarci na instrukcje i wskazówki. Wzmacnianie relacji z uczniami daje też instruktorom możliwość stania się dla nich inspiracją, co w dłuższej perspektywie może zwiększyć ich motywację do pływania.

Perfect Gym Tactics for Increasing Swim Student Motivation Instructor and studentŹródło:

Z perspektywy ucznia, przystępny instruktor pływania może zachęcić go do przejęcia kontroli nad własną nauką i proszenia o pomoc, gdy czuje, że ma problemy, obawia się lub jest znudzony. W ten sposób uczniowie będą mieli więcej przestrzeni, by skupić się na sobie i szczerze mówić o swoich odczuciach związanych z pływaniem, bez obawy przed reakcją prowadzącego. Zarówno instruktor, jak i uczeń są wtedy bardziej zmotywowani do wspólnej pracy, zwiększania koncentracji i umiejętności.

Jasny kierunek działań

Każdy uczy się i trenuje inaczej. Niektórzy uczą się słuchowo, inni wzrokowo, ale ważne jest, aby uwzględnić te różnice. Twoim celem jest, aby wszyscy uczniowie rozumieli wskazówki dotyczące zajęć pływackich.

Jeśli uczniowie szkoły pływania spędzają większość lekcji w poczuciu zdezorientowania lub niepewności, może to prowadzić do złych doświadczeń w nauce. W rezultacie takie doświadczenie może zablokować postępy danego ucznia i doprowadzić do spadku jego motywacji do nauki. W dodatku, źle przekazane wskazówki mogą sprawić, że w przyszłości uczniowie będą kojarzyć lekcje pływania z uczuciem zwątpienia i dezorientacji.

Aby zwiększyć motywację uczniów do pływania, instruktorzy muszą jasno formułować swoje wskazówki i zostawiać miejsce na pytania. Jednym ze sposobów, w jaki instruktorzy mogą usprawnić kierowanie zajęciami, jest lepsze poznanie uczniów. Mogą to zrobić poprzez przeprowadzenie rozmowy z każdym uczniem i jego / jej rodzicem przed rozpoczęciem zajęć. Instruktorzy muszą zrozumieć, że ich uczniowie są kimś więcej niż tylko pływakami. Kiedy uczeń dołącza do ośrodka, aby uczyć się i trenować pływanie, nie oznacza to, że jego potrzeby ograniczają się tylko do tych dwóch kwestii.

Perfect Gym Tactics for Increasing Swim Student Motivation Coach sat with student out of poolŹródło:

Mając większą wiedzę na temat reakcji uczniów na naukę, instruktorzy pływania będą lepiej przygotowani do kierowania zajęciami, upewniając się, że każdy uczeń w pełni rozumie, co należy zrobić.

Wprowadzanie gier edukacyjnych

Lekcje pływania to poważna sprawa i uczniowie wymagają dyscypliny podczas pobytu na basenie. Instruktorzy mogą jednak urozmaicić lekcje, mieszając ich strukturę i dodając do sesji pływania gry edukacyjne.

Gry pływackie to skuteczna metoda na zmianę perspektywy ucznia na naukę pływania. W większości przypadków uczniowie, zwłaszcza ci młodsi, tracą zainteresowanie lekcjami, gdy pływanie staje się dla nich żmudne i przykre.

Zabawa to świetny sposób na rozładowanie stresu, a także na rozwijanie ważnych cech niezwiązanych z pływaniem, jak umiejętności społeczne i pewność siebie. Wykorzystanie gier może pomóc uczniom w doskonaleniu techniki pływania w neutralnym i pełnym ekscytacji nastroju. Będzie to dla nich pomocne przy pokonywaniu kolejnych wyzwań w późniejszym okresie nauki pływania.

Wprowadzenie nawet kilkuminutowych gier pływackich na zajęciach zachęci uczniów, dając im coś, na co będą czekać z niecierpliwością podczas lekcji. Należy jednak znaleźć równowagę między zabawą a nauką, aby zapewnić skuteczność nauczania. Motywowanie klienta na pływalni nie powinno kolidować z jego harmonogramem zajęć.

Perfect Gym Tactics for Increasing Swim Student Motivation SWIMMING GAME FUNŹródło:

W trakcie gry zarówno instruktor, jak i uczniowie są nastawieni na zabawę. To sprawia, że obie strony są bardziej chętne, przystępne i otwarte na siebie nawzajem. Taka atmosfera pomaga poprawić relacje między uczniami i nauczycielem oraz ich motywację do pływania.

Udzielanie konkretnych informacji zwrotnych

Udzielanie poszczególnym osobom istotnych i ustrukturyzowanych informacji zwrotnych na zajęciach może zwiększyć zaangażowanie uczniów i zachęcić ich do lepszej pracy.

Podobnie jak lekcje, które muszą mieć schemat, informacje zwrotne z lekcji pływania też powinny być spójne i ustrukturyzowane. Aby sesje informacji zwrotnej były efektywne, instruktorzy powinni udzielać wskazówek, które są zarówno korygujące, jak i zachęcające.

Równowaga między korekcyjną a zachęcającą informacją zwrotną jest ważna dla motywacji do dalszych ćwiczeń pływackich. Dla uczniów, zwłaszcza tych pozbawionych motywacji, usłyszenie pochwały na temat ich postawy, stylu pływania czy zachowania może naprawdę podbudować ich pewność siebie na basenie. To z kolei sprawi, że będą bardziej otwarci i gotowi na przyjęcie krytyki.

Perfect Gym Tactics for Increasing Swim Student Motivation TEACHER FEEDBACKŹródło:

Korekcyjna informacja zwrotna pomaga spersonalizować lekcje pływania dla uczniów, dając im osiągalny, pomocny w nauce cel, nad którym mogą popracować. Ponadto informacje zwrotne udzielane indywidualnie mogą pomóc uczniom bardziej skupić się na poprawie, ponieważ nie rozpraszają ich obserwacje postępów innych.

Zachęcanie do samooceny i wyznaczania celów

Posiadanie celu, nad którym można pracować, jest niezwykle motywujące dla uczniów szkół pływania. Choć wyznaczanie celów przez instruktorów jest bardziej efektywne, najlepszym rozwiązaniem będzie pokazanie uczniom, jak wykorzystać swoje mocne strony i przyznać się do słabości.

Tworząc na zajęciach atmosferę wolną od osądów, instruktorzy mogą zapewnić uczniom wystarczający komfort, by spojrzeli w głąb siebie i krytycznie ocenili własne umiejętności.

Jeśli chodzi o sesje informacji zwrotnej lub o wyznaczanie celów, instruktor powinien pełnić rolę przewodnika, a nie lidera. Wtedy zachęci uczniów szkoły pływania do przejęcia odpowiedzialności za własną naukę, do samodzielnego wyznaczania sobie celów i zadań. W ten sposób uczniowie będą bardziej zaangażowani w swoją edukację wodną, co w dłuższej perspektywie wpłynie na motywowanie młodego klienta do uczestniczenia w zajęciach na pływalni.

W tym procesie ważne jest, by uczniowie zwracali uwagę zarówno na swoje mocne, jak i słabe strony. Mówiąc, jakie są ich mocne strony, uczniowie mogą docenić swoje talenty i to, jak daleko zaszli. Dostrzeganie własnych postępów jest dla uczniów niezwykle motywujące, ponieważ pokazuje, że rzeczywiście są w stanie pokonać kolejne wyzwania. Z takim nastawieniem uczniowie będą mieli energię do szukania i poprawiania swoich słabych stron w pływaniu.

Perfect Gym Tactics for Increasing Swim Student Motivation STOCK OF A GOAL OR ACHIEVEMENTŹródło:

Krok 2: Wykorzystaj mentoring rówieśników i podział na grupy 

Aby dodać dodatkową warstwę motywacji do pływania w grupie, nauczyciele mogą eksperymentować z mentoringiem rówieśniczym.

W przypadku młodych uczniów hierarchiczna relacja instruktor - uczeń może być nudnym i monotonnym sposobem nauki. Zamiast tego należy zachęcać uczniów do pracy zespołowej, łącząc ich w grupy i zachęcając do pomagania sobie nawzajem w czasie zajęć.

Grupowanie lub łączenie słabszych pływaków z mocniejszymi nie tylko zacieśnia więzi w klasie i tworzy przyjaźnie, ale także stawia przed mocniejszymi pływakami wyzwania, dając im doniosły cel. W takiej sytuacji mogą skupić swoje talenty w nowy, ekscytujący sposób, co zwiększa ich motywację do pływania.

Instruktorzy mogą też grupować słabszych pływaków z osobami o podobnym poziomie umiejętności, gdy trzeba zademonstrować jakąś technikę. W ten sposób słabsi uczestnicy są mniej podatni na demotywację, niż w momencie, gdy widzą, jak bardziej zaawansowani rówieśnicy osiągają lepsze rezultaty. Ponadto, grupując razem słabszych pływaków, instruktorzy mogą lepiej określić, jak podzielić swój czas.

Pomoc instruktora oraz zachęta i wskazówki rówieśników mogą pomóc słabszym uczniom poczuć się bezpieczniej i swobodniej na basenie, co zachęci ich do kontynuowania nauki pływania.

Perfect Gym Tactics for Increasing Swim Student Motivation CHILDREN TALKING TO EACH OTHER IN THE POOLŹródło:

Co więcej, gdy mikro grupy uczą się określonej techniki, reszta klasy ma szansę obserwować, jak ich rówieśnicy radzą sobie z wyzwaniami. Dzięki temu mogą lepiej naśladować stosowane przez nich techniki - dzieciom łatwiej jest wczuć się w sytuację rówieśników niż instruktora. Wykorzystując takie rozwiązanie, prowadzący w szkołach pływania mogą wzbudzić większe zainteresowanie zajęciami.

Krok 3: Organizowanie ekscytujących imprez dla szkół pływania

Osoby zarządzające szkołami pływania mogą również przyczynić się do zwiększenia motywacji uczniów do nauki, organizując wspólnie z innymi szkołami ekscytujące imprezy pływackie.

Nawiązując współpracę z innymi szkołami, można organizować gale, spotkania i zawody pływackie. Wprowadzanie takich wydarzeń do kalendarza uczniów może być dla nich ogromną motywacją. To szansa na nowe doświadczenia, na które mogą liczyć, przygotowując się do zawodów na lekcjach.

Ponadto dzięki imprezom pływackim uczniowie mają możliwość nawiązania przyjaźni i rywalizacji z innymi osobami. W dłuższej perspektywie stanowi to dla nich nowe i wyjątkowe wyzwanie oraz zachętę do kontynuowania nauki pływania.

Imprezy mogą też zwiększyć wydatki wtórne szkół pływania, ponieważ kierownictwo ma możliwość wystawienia na sprzedaż towarów swojej szkoły.

Korzyści płynące z organizowania imprez dla szkół pływania są liczne, jednak - nawet przy dużej wiedzy z zakresu organizacji imprez - ich planowanie bywa uciążliwe. Jednak, dzięki nowoczesnej platformie do zarządzania szkołą pływania, menedżerowie mogą korzystać z narzędzi cyfrowych i automatyzacji, które ułatwiają organizację tak dużego wydarzenia.

Perfect Gym Tactics for Increasing Swim Student Motivation SWIM SCHOOL automation center

Na przykład w module pływackim Perfect Gym, menedżerowie mogą tworzyć rejestracje online na spotkania na pływalni. Uczestnicy mogą następnie zapisać się online za pośrednictwem portalu klienta Perfect Gym. Menedżerowie mogą nawet zaplanować wysyłkę e-maili z przypomnieniami dla swoich gości tak, by poinformować ich z wyprzedzeniem. Wszechstronne systemy zarządzania szkołami pływania mogą znacznie zminimalizować obciążenie administracyjne, co przekłada się na większą efektywność i mniejszą liczbę błędów.

Krok 4: Wdrażanie konkursów pływackich

Na mniejszą, indywidualną skalę, kierownicy szkół pływania i instruktorzy mogą organizować konkursy dla swoich uczniów. Są one doskonałe, ponieważ nie wymagają dodatkowego czasu ze strony instruktora. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy uczniowie, niezależnie od poziomu umiejętności.

Rywalizacja jest ważna w pływaniu i ogólnie w sporcie. Prawdziwy sekret motywacji pochodzi z wnętrza każdego pływaka, jednak ciągłe szukanie własnej inspiracji może być trudne dla wielu uczniów. Dlatego zawody mogą być potężnym paliwem dla ich koncentracji i wydajności.

Zawody pływackie dają uczniom zewnętrznego przeciwnika, na którym mogą się skupić. Zamiast walczyć z samym sobą o lepsze wyniki lub bardziej się starać - uczniowie startują w zawodach. Konkursy mogą ich zachęcić do osiągania lepszych wyników niż inni, a wszystko to bez stresującego czynnika, jakim jest rywalizacja. Już sam ten fakt może spowodować ogromny wzrost motywacji uczniów do nauki pływania.

Perfect Gym Tactics for Increasing Swim Student Motivation children swimmers competitionŹródło:

Instruktorzy muszą zadbać o to, by wyzwanie było mierzalne i możliwe do prześledzenia. Na przykład, wyzwanie o nazwie "Największe poświęcenie" będzie trudne do zmierzenia. Z drugiej strony, wyzwanie o nazwie "Największa frekwencja na lekcjach pływania w ciągu dwóch miesięcy" jest binarne, co czyni je mierzalnym. Dlatego też łatwo jest sprawiedliwie wyłonić zwycięzcę.

Inne przykłady wyzwań dla szkół pływania to:

  • Najwięcej spotkań w miesiącu
  • Najwięcej zdanych testów w ciągu 2 miesięcy
  • Najszybszy na basenie

Oceny i nagrody za pływanie nagradzają umiejętności pływackie uczniów. Jednak, dzięki wyzwaniom pływackim, instruktorzy i menedżerowie mogą nagradzać to, jak ciężko uczeń pracuje nad swoimi umiejętnościami pływackimi. Docenianie takich cech uczniów może znacznie zwiększyć ich motywację do ćwiczeń.

W skrócie...

Podsumowując, szkoły pływania mogą chronić swój biznes i przyszłe przychody, inwestując trochę czasu i kreatywności w zwiększanie motywacji uczniów do nauki pływania.

Rozumiejąc, jak trudna może być nauka pływania, instruktorzy będą w stanie lepiej budować relacje z uczniami, udzielać im pochwał i konstruktywnych informacji zwrotnych. W ten sposób pomogą im osiągnąć konkretny i realny cel.

Ponadto strategiczne łączenie uczniów w grupy w obrębie jednej klasy pomoże mocnym pływakom wspierać tych mniej utalentowanych. Taka strategia daje jednemu z nich nowe poczucie odpowiedzialności i zaangażowania w sport, a drugiemu - więcej uwagi, dzięki czemu poczuje się wspierany.

Można wzmocnić ducha zespołu na poziomie międzyszkolnym, poprzez organizację ciekawych zawodów pływackich, we współpracy z innymi szkołami w okolicy. Takie wydarzenie może zachęcić uczniów do współpracy, wzajemnego wspierania się i motywowania do zwycięstwa.

Wreszcie, organizując zawody pływackie na poziomie całej szkoły, można nagradzać uczniów za ich wysiłek, a nie za umiejętności. Dzięki temu wielu z nich poczuje się bardziej docenionych i zyska motywację do ćwiczeń.

Dziękujemy za uwagę! Jeśli Ci się podoba, podziel się tym z innymi!

Chcesz zacząć swoją przygodę z Perfect Gym?

Umów się na bezpłatną prezentację

Chcesz zobaczyć demo?

Umów się na bezpłatną prezentację

Zarezerwuj spotkanie online, aby zapoznać się z oprogramowaniem Perfect Gym!