Wróć do listy

W jaki sposób innowacje w zakresie płatności globalnych napędzają rozwój przedsiębiorstw z branży fitness?

Im większa marka fitness, tym trudniej jest nią zarządzać. W rezultacie, marki fitness muszą polegać na swoich dostawcach płatności i systemów zarządzania siłownią, którzy decydują o ekspansji ich franczyz albo o kompletnym zacofaniu.

W jaki sposób innowacje w zakresie płatności globalnych napędzają rozwój przedsiębiorstw z branży fitness?

Globalne siłownie potrzebują scentralizowanego systemu, aby przetrwać na współczesnym rynku fitness. Branża jako całość przeżywa rozkwit. W 2018 r. liczba klientów klubów fitness na całym świecie przekroczyła 183 miliony, przychody branży fitness w 2018 r. wyniosły szacunkowo 94 miliardy dolarów, a liczba klubów przekroczyła 210 000 obiektów. Rozwiązania fitness są wszędzie. To sprawia, że jest to najlepszy czas dla globalnych marek siłowni na monopolizację.

Jednak, wraz z rozwojem klubów fitness, przedsiębiorstwa stają się bardziej złożone. Dlatego muszą decentralizować swoje działania. Prowadzi to do tego, że firmy takie jak Fitness24Seven, Gold's Gym i Anytime Fitness w dużej mierze polegają na zewnętrznych dostawcach usług SaaS, aby poskładać w całość swoją układankę zarządzania.

Narzędzia cyfrowe, oprogramowanie i platformy pomagają globalnym graczom branży fitness w pokonywaniu wyzwań operacyjnych, jak również w odkrywaniu nowych dróg międzynarodowego rozwoju.

Jednak łatwość, z jaką globalne marki fitness mogą się dalej rozwijać, zależy od innowacyjności, pomysłowości i elastyczności usług SaaS, z których korzystają.

Sektor przepisów dotyczący płatności jest jedną z takich branż, która jest nierozerwalnie związana z przetrwaniem globalnych klubów fitness. W przypadku firm tradycyjnych - działających w oparciu o model abonamentowy - udane transakcje związane z niską wartością, ale dużą ilością opłat członkowskich są integralnym czynnikiem utrzymania, funkcjonowania i bezpieczeństwa siłowni na całym świecie.

Jednak branża płatnicza powoli ewoluuje, jeśli chodzi o innowacje i usprawnianie procesów płatniczych. Jeśli branża płatnicza nie będzie rozwijać się wystarczająco szybko, aby sprostać wymaganiom globalnej sieci fitness, może to oznaczać katastrofę dla ich dalszego funkcjonowania.

Stock of paperwork

W związku z powyższym, siłownie korporacyjne muszą dążyć do konsolidacji i uproszczenia złożonego labiryntu oprogramowania dla siłowni. Kluby potrzebują platformy do zarządzania placówką, która ma otwarty interfejs programowania aplikacji (z ang. API). Platformy z otwartym API mogą umożliwić przedsiębiorstwom integrację systemu zarządzania z wieloma innymi narzędziami programowymi. To skutecznie włącza dostawcę płatności w zarządzanie siłownią, które jest odgórnie kontrolowane przez korporację.

Po drugie, kluby powinny zdecydować się na współpracę z zaawansowanymi, zorientowanymi na klienta i działającymi na wielu terytoriach dostawcami płatności, aby maksymalnie uprościć swój cyfrowy ekosystem.

Połączenie tych dwóch elementów - nowoczesnej siłowni i innowacji w płatnościach - może sprawić, że zarządzanie przedsiębiorstwem osiągnie nowy poziom. Minimalizacja kosztów utrzymania oprogramowania i stworzenie jednej "hurtowni danych" umożliwi firmom wyciąganie wniosków, na podstawie których będą mogły planować swój przyszły rozwój. Rozwiązanie pozwoli też na bardziej przejrzystą nawigację biznesową.

Data insights graphics from perfect gym business intelligence tool

Ryzyko: dotychczasowi dostawcy usług płatniczych

Kiedy globalne marki fitness konkurują ze sobą i rozwijają się, ryzykują, że zapadną się w sobie. Podobnie jak w przypadku elastycznej taśmy, rozwój biznesu oznacza "rozwleczenie" działalności. Dla międzynarodowych marek trudniejsze staje się rozliczanie i śledzenie wyników klubów fitness. Coraz ważniejsze stają się więc proste procesy operacyjne i zarządzanie danymi zgodnie z przepisami. To szczególnie istotne w przypadku sprawozdawczości finansowej klubu.

Przejrzysta sprawozdawczość finansowa jest niezbędnym elementem prowadzenia i rozwoju globalnego dostawcy usług z branży fitness. To od niej zależy cały proces strategicznego prowadzenia międzynarodowego biznesu: budżetowania, nabywania nieruchomości, podejmowania decyzji inwestycyjnych i wielu innych.

Jednak, ze względu na powszechne stosowanie starszych systemów zarządzania klubami, marki fitness nie są w stanie zapewnić elastyczności i raportowania w czasie rzeczywistym, które są wymagane do płynnego działania na poziomie przedsiębiorstwa. W rezultacie, złożoność, brak automatyzacji i znaczące ryzyko operacyjne mogą wywołać chaos w branży fitness.

Problemy z płatnościami dla globalnej branży fitness

Jeśli chodzi o dostawców płatności, największy problem wynika z faktu, że nie ma jeszcze jednego dostawcy płatności, który byłby w stanie przeprowadzać transakcje w każdym kraju na świecie, zgodnie z lokalnym prawodawstwem. 

world graphic of the lack of payment providers stock

Na przykład, nawet banki o ugruntowanej pozycji, takie jak HSBC czy World Pay, potrzebują wielu integracji, aby uruchomić możliwość płatności w nowym kraju.

Dla marek fitness korzystających z usług takich dostawców oznacza to konieczność wstrzymania planów ekspansji na nowe rynki, aby umożliwić przeprowadzenie skomplikowanej integracji. Taki proces może znacznie utrudnić uruchomienie nowych siłowni, a brak standaryzacji platform płatniczych może prowadzić do zamieszania w danych, które finalnie otrzyma centrala.

Ponadto, biorąc pod uwagę niedojrzałość rynku, dla wielu przedsiębiorstw fitness, jak Anytime Fitness, Snap Fitness, EasyGym, lepiej jest skorzystać z usług lokalnych dostawców płatności i zintegrować je ze swoimi oprogramowaniami do zarządzania.

To tworzy wiele procesów i integracji, które muszą być przeprowadzone między ścigającymi się ze sobą przedsiębiorstwami (dostawca płatności, obiekt fitness, i dostawca oprogramowania), którzy próbują robić ze sobą interesy.

stock of people working together in fitness

Przy tak wielu nieuporządkowanych dostawcach oprogramowań do zarządzania klubem i płatnościami w użyciu, centrala przedsiębiorstwa będzie przypominać podupadające biuro księgowe, a nie scentralizowaną placówkę, w której podejmowane są ważne decyzje biznesowe.

Dla klubów fitness stanowi to duże ryzyko dla operacyjnej i strategicznej efektywności ich działań. Jeśli na przykład model franczyzowy, który sprzedaje tę samą ofertę, zostanie otwarty w nowym kraju, konfiguracja systemu będzie wymagała specyficznego dla danego miejsca wsparcia, rozwiązań technologicznych i innych udoskonaleń.

To z kolei zwiększa nakład pracy manualnej dla marki. Pożera też czas i pieniądze, które trzeba będzie zainwestować w nowy klub, aby stworzyć jego podstawy operacyjne.

Przy użyciu wielu odmiennych systemów i dostawców płatności, globalne kluby fitness tracą okazję do wdrożenia wygodnego systemu "kopiuj-wklej" przy uruchamianiu siłowni.

I tak pojawia się kolejne niepożądane wyzwanie, jakim jest wprowadzenie wszystkich tych danych z różnych źródeł do potencjalnego narzędzia raportowania. Takie scenariusze mogą spowodować znaczne wydatki dla firm z branży fitness.

Dlatego też, zgodnie z ogólną zasadą, globalne marki fitness powinny używać jak najmniejszej liczby platform w swoich działaniach operacyjnych.

Im więcej platform do płatności i zarządzania klubem marka wdrożyła w swoich klubach na całym świecie, tym więcej pracy musi wykonać, aby przeanalizować swoje scentralizowane dane i stworzyć realistyczny obraz swoich kosztów finansowych.

Dzięki jednemu, ujednoliconemu sposobowi raportowania, korporacje mogą uprościć działania i lepiej porównywać wyniki klubów w poszczególnych regionach. Dodatkowo mogą uzyskać lepszy obraz swoich czołowych placówek i wychwycić wszelkie wycieki przychodów. Może to pomóc pracownikom centrali w wyodrębnieniu klubów, które można dalej rozwijać, aby zaspokoić potrzeby rynku i ukierunkować bieżącą strategię marki fitness.

Jednak ogromna różnorodność oprogramowań płatniczych oznacza, że uzyskanie prostych informacji finansowych na temat danego klubu, wymaga korzystania z kilku systemów jednocześnie. Ocena tych informacji pochłania coraz więcej czasu, cierpliwości i wiedzy.

Ponadto tak złożona sieć oprogramowań do obsługi płatności sprawia, że szkolenie pracowników staje się trudną czynnością i może prowadzić do nieefektywnych procesów administracyjnych.

Na przykład, integracja z nieefektywnymi lokalnymi dostawcami płatności może mieć negatywny wpływ na skuteczność powadzenia płatności w przedsiębiorstwie. Jeśli dana marka działa na 20 terytoriach i korzysta z usług dziewięciu różnych dostawców, próba ustalenia wskaźników powodzenia płatności na dziewięciu różnych platformach jest problemem, z którym biuro korporacyjne może sobie nie poradzić.

Ilość czasu, który trzeba zainwestować w szkolenie pracowników w zakresie potencjalnych problemów z płatnościami i poruszania się po platformach oprogramowania, jest ogromna. To może doprowadzić do efektu "próżni" w firmach fitness, jeśli wzrośnie rotacja ich pracowników.

Sedno problemu tkwi w tym, że używanie wielu różnych systemów do prowadzenia globalnej marki fitness może potencjalnie znacznie utrudnić jej rozwój w przyszłości.

Dane finansowe są niezwykle ważne dla firmy, aby mogła ona tworzyć inteligentne strategie ukierunkowane na wzrost. Ze względu na nieefektywne przetwarzanie danych - które wynika z korzystania z rozłącznych systemów - sortowanie i analiza informacji, jak i tworzenie strategii może przebiegać znacznie wolniej, niż w przypadku bardziej zaawansowanych technologicznie klubów fitness. A to zwiększa ryzyko, że konkurenci zdominują nowy rynek fitness jako pierwsi.

Graphic of business competition Źródło:

Nowe rozwiązania rynkowe: Oprogramowanie z otwartym API i początkujący dostawcy usług płatniczych

Jeśli marka fitness chce rozszerzyć swój globalny zasięg, czekają ją wyzwania dotyczące przepływu danych. To oczywiste, że konkurencyjni dostawcy systemów płatności muszą pokryć swoim zasięgiem jak największe terytoria.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, powstało wielu młodych, początkujących dostawców, którzy stają się elastyczni, zorientowani na klienta i dostosowani do globalnych siłowni.

Nowi dostawcy usług płatniczych, tacy jak Adyen, Stripe, Square i GoCardless, opracowali technologię, która wyeliminowała konieczność poszukiwania i nawiązywania współpracy z 25 instytucjami w 25 krajach.

Podejmując inicjatywę i rozszerzając swoją ofertę, nowi dostawcy usług płatniczych zbudowali własne relacje z bankami, opracowali wielojęzyczne oprogramowanie i uzyskali prawa do płatności w wielu krajach, zanim jeszcze poproszono ich o integrację.

Nowe firmy rozwiązują długotrwały problem siłowni, zapewniając wygodę biznesową, a tym samym otwierając szansę dla marek fitness na szybszy niż dotychczas rozwój i monopolizację.

Jednak rozwiązania początkujących dostawców płatności szybko stają się znane - 5-letni dostawca płatności Adyen został w tym roku wyceniony na nieco ponad miliard dolarów. Dlatego, aby przetrwać na globalnym rynku, siłownie korporacyjne muszą szukać i wdrażać platformy do zarządzania klubami, które są w stanie zintegrować się i współpracować z zaawansowanymi technologicznie, międzynarodowymi dostawcami płatności.

GRAPHIC OF ADYEN SYSTEMSŹródło:

Wcześniej siłownie miały do wyboru dostawców płatności, którzy oferowali te same funkcje, korzyści i (niestety) wady. W rezultacie siłownie korporacyjne zaczęły akceptować współpracę z wieloma dostawcami płatności w różnych krajach, którzy na przykład oferowali niewielką elastyczność w zakresie rodzajów płatności i egzekwowali niekorzystne dla klientów opłaty za zwłokę. Współpraca z tymi dostawcami nie była optymalna ani dla siłowni korporacyjnych, ani dla ich klientów, ale jeśli chodzi o płatności, było to jakieś rozwiązanie.

Obecnie początkujący dostawcy usług płatniczych mają nowe podejście do oferowania rozwiązań płatniczych firmom. W związku z rosnącą siłą konsumentów na rynku globalnym i wynikającym z niej zapotrzebowaniem na wygodę, nowi dostawcy płatności starają się - bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - aby ich rozwiązania przynosiły korzyści klientom końcowym.

Dzięki niedawnemu skokowi w rozwoju oprogramowań i technologii, nowi dostawcy płatności stworzyli rozwiązania na najwyższym poziomie, które oferują sprawniejsze wdrożenie i przejrzyste raportowanie. Z kolei na poziomie podstawowym, początkujący dostawcy płatności tworzą bardziej intuicyjne procesy płatnicze i wygodne narzędzia do płatności online.

screenshot of financial reporting through integration

Elastyczni dostawcy usług płatniczych zapewniają wygodę automatyzacji w przetwarzaniu danych dla globalnych przedsiębiorstw. Na poziomie pojedynczych placówek, pomagają też zapewnić większą wygodę swoim klientom. Na przykład dostawca usług płatniczych, GoCardless, wykorzystuje inteligentny algorytm, który wybiera najlepszy dzień na wysłanie polecenia zapłaty dla klienta siłowni. Taka automatyzacja zmniejsza potrzebę ścigania klientów i statystycznie obniża wskaźnik nieudanych płatności do mniej niż 1%.

Taka technologia poprawia przepływ gotówki w firmie i może zmniejszyć należności klubu. W przypadku klientów siłowni, algorytm może również pomóc w zmniejszeniu presji płatniczej u osób, które same mają problemy z płynnością finansową. Rozwiązanie zapewnia brak opłat za zwłokę i kontroluje terminy upomnienia się o należność. Klienci będą czuli się bardziej doceniani jako ludzie, a nie tylko jako przychód z siłowni. Dlatego innowacje w płatnościach są tak kluczowe.

Relacje biznes-klient (z ang. B2C) stały się coraz bardziej cyniczne, a przy nasyceniu zarówno tradycyjnymi, jak i nietradycyjnymi ofertami fitness, przedsiębiorstwom trudno jest wytworzyć lojalność wobec marki. Nowe, elastyczne podejście do płatności, takie jak to, które oferuje GoCardless, może przynieść ulgę w tym cynizmie.

Sekret tego, w jaki sposób początkujący dostawcy płatności są w stanie zapewnić większą elastyczność i wygodę siłowniom korporacyjnym, jest dwojaki. Po pierwsze, dostawcy płatności zdobywają duże, wieloobszarowe oddziały.

graphic of the multi-territorial perfect gym software

Zamiast uzyskiwać zgodność z normami płatności w jednym kraju, działają zgodnie z normami obowiązującymi na wielu terytoriach. Zmniejsza to potrzebę ciągłego dodawania systemów do cyfrowego ekosystemu przedsiębiorstwa, gdy rozszerza ono swoją działalność na nowe obszary.

Po drugie, nowych dostawców płatności można też zintegrować z otwartym interfejsem API platformy do zarządzania klubem. Otwarte interfejsy API, zarówno w przypadku dostawców płatności, jak i platform do zarządzania klubami są bardzo ważne. Dają przedsiębiorstwom możliwość łączenia oprogramowań, a tym samym usprawnienia obsługi danych.

Posiadanie platformy do zarządzania klubem obsługującej otwarte interfejsy API oznacza, że jeden system może integrować się z kilkoma dużymi dostawcami płatności. To pozwala siłowniom wchodzić na nowe rynki szybciej i sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Dzięki jednej platformie do zarządzania klubem, skonfigurowanej do współpracy z różnymi globalnymi dostawcami płatności, kluby korporacyjne mogą stworzyć obszerną bazę danych w ramach jednej chmury. Daje im to niespotykaną wcześniej możliwość dokonywania porównań i dokładnej analizy rentowności netto w skali regionalnej.

Dysponując tylko jednym źródłem prawdy o swoich wynikach biznesowych, globalne siłownie zyskają znacznie większe możliwości zarządzania w przyszłości.

Ponadto znacznie zmniejszy się potrzeba kompleksowego wprowadzania i szkolenia personelu korporacyjnego. Dane dotyczące siłowni będzie można gromadzić i analizować za pomocą jednej, standardowej platformy, co oszczędzi czas i pieniądze.

Nadwyżka czasu i budżetu zaoszczędzona na efektywnym przetwarzaniu danych finansowych może pozwolić menedżerom wyższego szczebla na ulepszenie klubów i skupienie się na klientach w celu zwiększenia ich lojalności.

Platformy do zarządzania klubami z otwartym interfejsem API można wykorzystać do naprawiania błędów operacyjnych w rozległej administracji siłowni. Przyczynią się także do znacznego obniżenia kosztów i skrócenia czasu potrzebnego na inwestycje w nowe lokalizacje siłowni. W rezultacie przedsiębiorstwo zdecydowanie wyprzedzi konkurencję.

Wnioski

Siłownie a innowacje w płatnościach - jak to ugryźć? Korzystanie z jednej otwartej platformy API do zarządzania klubem może zrewolucjonizować niegdyś kłopotliwe żonglowanie kilkoma programami, standardami raportowania i długimi procesami obsługi danych.

To innowacja, która sporo namieszała w branży fitness. Platforma do zarządzania klubem z otwartym API może świetnie sprawdzić się w sprawozdawczości finansowej. W dodatku rozwiązanie może przenieść cały system operacyjny klubu na jedną platformie. Rezerwacja zajęć, raporty z działalności klubu, kontrola dostępu, płatności, marketing, automatyzacja, zarządzanie klientami - były tradycyjnie odizolowane od siebie z powodu braku holistycznych platform do zarządzania siłownią.

Obecnie siłownie korporacyjne mogą uzyskać silną przewagę konkurencyjną nad innymi markami dzięki oszczędności czasu, kosztów i inwestycji, na którą pozwala im otwarta platforma API. Zwiększona wydajność umożliwia szybsze działanie zespołowe, a tym samym szybsze podejmowanie decyzji biznesowych.

Zaawansowana technologia ma kluczowe znaczenie dla klubów fitness, które chcą obniżyć swoje koszty i przygotować się do pomyślnego, globalnego rozwoju.

Dziękujemy za uwagę! Jeśli Ci się podoba, podziel się tym z innymi!

Chcesz zacząć swoją przygodę z Perfect Gym?

Umów się na bezpłatną prezentację

Chcesz zobaczyć demo?

Umów się na bezpłatną prezentację

Zarezerwuj spotkanie online, aby zapoznać się z oprogramowaniem Perfect Gym!