Funktioner

CRM

Maximera din potential med våra verktyg och omvandla dina framtida potentiella kunder till betalande kunder.

Nykundsrekrytering

Du kan snabbt tilldela nya kunder som kliver in i klubben eller anmäler sig online, till dina säljare för prioritering, eventuella anteckningar och vidare kommunikation.

Trattvisualisering av försäljning

Visualisera och övervaka varje fas av hela kundresan från början till slut. Med varje framgång beräknad med försäljningstratten kan du se var de flesta avstängningarna inträffar och snabbt komma fram med en förbättringsstrategi.

Realtidsförsäljningsresultat

Hela vår CRM uppdateras i realtid, så att du alltid har de mest aktuella resultaten och mätvärdena för att fatta beslut med.

Uppföljning

Alla ledande uppföljningsuppgifter som telefonsamtal, återbokning, framtida möten är presenterade för hela kundresan.

Kampanjer för nya kunder

Se vilken av dina marknadsföringskampanjer som ger flest nya kunder genom att enkelt tilldela dem till respektive kampanj.

Försäljningsprovision

Få alla intjänade provisioner automatiskt beräknade och tilldelade respektive team medlemmar för varje försäljning.

Customer Relationship Manager